Nr. 2017/2
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Trøndersk klimamesterskap 2017

Publisert: 20/06/2017

22 skoler i Trøndelag deltok i det store klimamesterskapet, som gikk over 3 uker i mai, der målet var å få elevene til å redusere sitt klimafotavtrykk og registrere resultatene på ducky.no, hvor de kunne måle hvor stor klimaeffekt det ble av alle de store og små livsstilsendringene.

Små tiltak som monner kan være å slukke unødig lys, ha vegetardager, ta kortere dusjer, arrangere klesbytting eller reparere klær istedenfor å kjøpe nye, redusere matkasting og unngå bruk av engangsartikler. Budskapet til prosjektet er at klimagassutslippene kan kobles til hva vi gjør som enkeltpersoner.

Vi må ikke fokusere på håpløshet, men på at vi kan gjøre konkrete handlinger for å snu utviklingen. Resultatet av klimamesterskapet ble at 1689 skoleelever sparte inn 103 530,03 kg CO2 på 3 uker. Det ble loggført 88 639 klimatiltak i mesterskapet, og den mest populære aktiviteten var ‘Å slukke unødig lys’

Vinnerskolen som kan pryde seg med tittelen Årets Klimamester er Melhus Videregående Skole.

www.facebook.com/TRDKM17

www.ducky.no