Nr. 2013/1
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Fairtrade studentluer hjelper unge i Liberia

Publisert: 27/02/2013

Initiativ For Liv er en non profit forening som selger fairtrade studentluer. Hele overskuddet går til humanitære prosjekter. Foreningen drives av frivillige og støtter særlig prosjekter som hjelper med både skolegang og sosiale løft av hele lokalsamfunn i verdens aller fattigste land.

Studentluene kan kjøpes til utdanningene STX (Alment Gymnasie), HF, HHX, HTX og HG. Initiativ For Liv legger vekt på prosjekter som bidrar til at hele det støttede lokalsamfunnet løftes. Det vil si utdanning av elever og lærere samt utvikling av lokalsamfunn slik at regionen eller landet blir ressurssterkt og selv kan løse alle sine egne oppgaver på sikt.

Inntektene for 2013 går til Liberia og de barna som vokset opp under borgerkrigen og derfor ikke har hatt tilgang til skole. Prosjektet ledes i Liberia av IBIS.

Webshoppen åpner midt i april, og du kan lese mer på: www.initiativforliv.dk

Foto: Ricardo Ramirez/IBIS