Nr. 2013/1
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Omslag på boken På barrikaderne for fred.

På barrikaderne for fred

Publisert: 28/02/2013

‘På barrikaderne for fred’ er en leseverdig og befriende pragmatisk bok om fredsarbeid.

På barrikadene for fred påstår ikke at det finnes noen mirakelløsninger for krig og voldelige konflikter. Tvert imot viser mange av eksemplene i boken at det kan være forbundet med stor risiko å stille seg i veien for kuler og bomber, eller på andre måter forsøke å bremse en konflikt. Samtidig er det ofte modige trekk som skaper resultatene, og mange ganger lykkes det ikke å stoppe drap og overgrep.

Men forfatteren insisterer på at fredsarbeidet gjør en forskjell, og han underbygger det fint gjennom en lang rekke inspirerende eksempler på hvordan fredsarbeid kan stoppe eller begrense utøvelse av vold. Eksemplene, som kommer fra hele verden, er godt beskrevet. Dette er en av bokens store styrker. Gjennom de mange historiene og beretningene forstår man bedre noen av de mekanismene som kan avlede, forhindre eller redusere volden.

Boken beskriver noen av de fredssonene som er blitt etablert midt i krigssoner, for eksempel i Colombia, hvor sivile insisterer på å leve uten å ta del i konflikten. Konflikter næres blant annet av frykt og hat, og voldsutøverne behøver ofte legitimitet og støtte fra den sivile befolkningen. Så hvis sivilbefolkningen nekter å være med, blir det vanskeligere for de væpnede partene å fortsette konflikten. Men det å ta slike initiativ gjøres med livet som innsats. Boken viser også til hvordan transparens og rettferdighet i for eksempel rettssystemet spiller en stor rolle for at det ikke blir anledning til mytedannelser om ‘de andre’ og deres privilegier.

Nyhetsformidling spiller en stor rolle i etablering av fiendebilder, og dermed også i opptrapping av konflikter. Journalister som går i en annen retning og favner gapet mellom dem og oss, kan ha stor positiv innflytelse. Forfatteren forteller for eksempel om radioverter som på hver sin side av konflikten mellom hutuer og tutsier sammen laget programmer for å bygge bro.

Bokens siste del gir en mer teoretisk innfallsvinkel til freds- og konfliktarbeid. Det er et godt supplement til de mange eksemplene i den første delen av boken og setter disse inn i en bredere ramme. Dessuten gir det inspirasjon til videre lesning.

Boken anbefales til alle som interesserer seg for hvordan man kan løse konflikter uten bruk av vold. I en nasjon som er involvert i krigshandlinger burde jo det være oss alle.