Nr. 2013/1
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Omstilling Sagene

Jannike Østervold

Publisert: 27/02/2013

Omstilling Sagene er en del av den verdensomspennende Transition Town bevegelsen, som arbeider med å styrke lokalsamfunn rundt i verden. Bevegelsen startet i Totnes i England i 2006, og det finnes nå flere tusen Transition Towns initiativer. Målet er å gjøre lokalsamfunn mindre avhengige av ikke-fornybare ressurser og bedre rustet mot klimaforandringer og andre miljø- og samfunnsutfordringer. Samtidig ønsker de å skape sterkere fellesskap mellom mennesker og mer levende og trivelige steder å bo.

Det er lørdag formiddag, og de siste deltakerne på helgens surdeigsbakekurs er i ferd med å samle sammen bakeboller og brødformer. Nå skal brødene få heve videre hjemme i noen timer, før steking, og surdeigskultur for fremtidig baking ligger trygt i plastbegre og glass. Kurslederne Liv og Siri er erfarne surdeigsbakere. Nå har de delt sine kunnskaper med 15 nye surdeigsbakere, som igjen kan dele med sine venner. Mel til bakingen har de fått fra nærrestauranten Mat og mer, og lokalet er stilt gratis til disposisjon av bydelen.

Dette er et eksempel på hvordan omstillingsbevegelsen arbeider. Praktiske ferdigheter deles i lokalmiljøet. Det skapes et trygt og inkluderende sosialt miljø, der alle kan delta. Man behøver ikke å være ekspert for å ha noe å lære bort. Det aller meste er basert på frivillig innsats, bare unntaksvis leies det inn profesjonelle kursledere.

Omstilling Sagene har bare eksistert i litt over to år, men har klart å skape mye aktivitet med minimale budsjetter. De fire medlemmene av T-gruppen (tilretteleggingsgruppen) Camilla Skjerve-Nielssen, Dayton Gordley, Siri Mittet og Tina Wenzel vil gjerne dele sine erfaringer med Pengevirkes lesere. Dayton oppsummerer det kort og godt: „Det viktigste med transition er at det er en måte å vise sine verdier på i praksis.“

Foto øverst til høyre: Tilretteleggingsgruppen i Sagene Omstilling etter et vellykket surdeigsbakekurs. Fra venstre: Tina Wenzel, Dayton Gordley og Siri Mittet. Bak: Camilla Skjerve-Nielssen. Foto: Jannike Østervold.

Med inspirasjon fra England

Camilla og Dayton studerte i Sverige da de først ble interesserte i Transition Town bevegelsen, og våren 2010 dro de til London og gikk på kurset Training for transition, som var veldig inspirerende. Tilbake i Norge traff de Siri på et foredrag om andelslandbruk, og over en god middag oppsto kontakten som ga dem lyst til å samarbeide videre. I november 2010 ble det første møtet i Omstilling Sagene holdt, med 6 personer til stede. Siden det har de arbeidet jevnt og trutt med å skape aktivitet og bygge nettverk i lokalmiljøet sitt. Ingen av dem har lønn for arbeidet, så alt gjøres i fritiden. Det blir et livsstilsvalg. „Det er mye arbeid, men det er alltid verdt det når vi ser alle menneskene som blir inspirert,“ sier Camilla.

Stor velvilje i bydelen

Arbeidet blir møtt med stor velvilje, og mange vil gjerne støtte dem, blant annet med å tilby lån av lokaler. De har også fått tildelt parsell og bed på Geitmyra, der mat og dyrkingsgruppen dyrker grønnsaker og urter. Og Sagene Samfunnshus lar dem låne lokale gratis for filmvisning, mot at Omstilling Sagene steller noen bed for dem.

Alle aktiviteter foregår i bydelen, men deltakere fra andre områder av byen er like velkommen til å delta.

Omstilling Sagene arrangerer gratis eller lavkost kurs i praktiske ferdigheter, som for eksempel sykkelreparering, nyttevekster, surdeigsbaking, sylting, sying og kompostering.

Siri forteller at kursvirksomheten er veldig populær, og kursene blir alltid fullbooket.

I forhold til det høye aktivitetsnivået er det svært beskjedent hva Omstilling Sagene har mottatt av pengestøtte. De ble tildelt frivillighetsmidler med kr 8 000 i 2011 og kr 11 000 i 2012.

Organisering

Noe av oppgaven da de startet opp var å finne ut hva slags aktiviteter de enkelte hadde lyst til å delta i og hvilken kompetanse de hadde. Aktivitetene er etter hvert blitt organisert i tre fokusområder; Mat og dyrking, Kurs og arrangementer og Ny/lokal økonomi. T-gruppen tar hånd om det administrative og økonomien.

Tina og Dayton er to av de ansvarlige for mat- og dyrkingsgruppen, som er veldig populær. De som er med på parselldyrkingen deler kunnskaper, frø og avling. Læring er minst like viktig som å få stor produksjon. En del av grønnsakene blir brukt til å lage middag til fellesmøtene, for felles middag inngår alltid i programmet.

Gruppen for lokal økonomi arbeider bl.a. med byttesystemet lets.no, der man kan bytte tjenester, time mot time. De arrangerer også møter, for det er viktig å møte dem man skal bytte med, da blir terskelen for å inngå avtaler lavere. Det er over 150 personer registrert i systemet.

Tilhengerhagen

Et av prosjektene som har fått stor oppmerksomhet er Tilhengerhagen – en helt vanlig tilhenger, som er innredet til hage. Den har vært plassert på forskjellige offentlige parkeringsplasser i bydelen. Dayton forteller at den er tenkt som en protest mot hvordan vi bruker plassen i byen. Bilene har gratis parkering i gatene, men hvis man ønsker en liten jordparsell for å dyrke noe, er det opptil 7 års venteliste. Siri forteller om mange positive tilbakemeldinger fra forbipasserende mens hun sto og lukte i tilhengeren, og den fikk diplom fra Oslo kommune i konkurransen om Oslos vakreste hage.

Ønsketreet

Dayton forteller om ønsketreprosjektet: „Noen helger og kvelder i desember 2011 stilte vi oss opp utenfor Sagene kirke og spurte folk ”Hvordan kan Sagene bli et bedre sted å bo?“ Svarene ble skrevet på hjerter som var klippet ut av melkekartonger, og hengt opp på et stort juletre utenfor kirken. „Vi laget statistikk etterpå og ga det til de nyvalgte bydelspolitikerne. Det kom inn 165 ønsker. De fleste ønsket mer grønt og mindre biler, men det var også de som ønsket seg vinmonopol eller flere parkeringsplasser. Det viktigste er at folk engasjerer seg i nærmiljøet sitt!“

Hvordan starte en omstillingsgruppe

Omstilling Sagene har bevisst valgt å holde seg utenfor politiske og religiøse grupperinger. Dayton oppfordrer dem som ønsker å starte en omstillingsgruppe i regi av et politisk lokallag til å tenke seg om en gang til, da det kan virke ekskluderende for dem som ikke deler samme politiske oppfatning, men som ellers kunne tenkt seg å delta.

Transition Network er et internasjonalt nettverk hvor det er mye inspirasjon, kunnskap og støtte å hente. Interesserte kan lære mer om omstilling på transition.org, der de også kan bestille boken Transition Companion. Det er også mulig å reise på omstillingskurs i England.

Omstilling Sagene vil gjerne hjelpe andre som ønsker å starte en omstillingsgruppe i sitt lokalmiljø og kan også komme på besøk og holde foredrag, hvis det er i nærheten av Oslo. Aktiviteter og kurs på Sagene er åpne for alle, men det beste er om folk starter opp sitt eget initiativ i sitt eget nærmiljø.

Følg med Omstilling Sagene på Facebook eller meld deg på e-postlisten, ved å sende en mail til omstillingsagene@gmail.com.