Nr. 2014/1
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Rikdom er å dele.

Workshop: Rikdom er å dele

Jannike Østervold

Publisert: 15/02/2014

Hvorfor må vi absolutt eie alt selv? Hvilke muligheter finnes det for å dele? Hva hindrer oss i å dele og hva hjelper oss til å gjøre det?

Dette var tema for en workshop som ble holdt i Cultura Banks lokaler 18. januar 2014, på initiativ av deltakere i Omstilling Sagene, en del av Transition Town bevegelsen. Pengevirkes redaksjon likte tittelen så godt at vi har gjort det til tema for hele denne utgaven av Pengevirke.

Noen ting er det fint å eie selv. Tannbørste og undertøy er eksempler på hva de fleste synes det er greit å ha enerett på. Men hva med bil, gressklipper, hytte, dyre verktøy, og hva med ting som ligger bortglemt på loft og kjeller som andre mennesker kan ha bruk for, klær som er blitt for store eller for små, bøker som støver ned i bokhyllene, epler som råtner i hagene?

Deling kan også være tjenester, at vi deler våre ferdigheter, hjelper hverandre, lære hvordan vi skal lage mat fra bunnen av, lærer å reparere og vedlikeholde tingene våre, ferdigheter som er basis i å skape en bærekraftig hverdag. Transition town bevegelsen legger vekt på nettopp disse tingene, mobilisering av lokale ressurser, opplæring og gjenbruk.

Mantraet i mediene er at vi for all del må holde forbruket oppe. Ellers går det galt og økonomien stagnerer. Men det er åpenbart noe galt med det resonnementet, for hvis vi ser på vårt økologiske fotavtrykk, så er det glitrende klart at det forbruket vi har ikke er bærekraftig. Det er ikke ressurser nok til at hele verden kan ha et forbruk som er like høyt som vårt. Da er det i høyeste grad usolidarisk at vi skal insistere på å fortsette med å bruke like mye og helst mer. Så er det mulig å redusere ressursbruken uten altfor dramatiske endringer i opplevd velferd? Etter å ha vært med på diskusjonene har jeg en sterk følelse av at det er mulig, og at det vi mennesker trenger mest i dag ikke er flere ting, men mer menneskelig kontakt. Ved å organisere måter å dele på får vi også dekket sosiale behov og bygger nettverk. Det er svært mange husholdninger i dag som består av 1 person, og selv om man møter mennesker på skole eller arbeid blir det noe helt annet å møte mennesker som man har felles interesser med.

Workshopen ble ledet av Fredrik Hossmann. Cultura Bank sto for lokaler, kaffe og te. Frivillige hadde laget suppe. Utgiftene ble dekket ved donasjon fra deltakerne. Deltakere i bytteringen LETS kunne betale med ½ time, og de frivillige mottok LETS-timer som takk for innsatsen.

Det var ca. 15 personer som deltok, og vi arbeidet i små og større grupper med spørsmål om hva som hindrer eller fremmer deling.

Hva hindrer folk i å dele

 • Den mentale tujahekken – ‘privatlivets fred’, vi vil ikke forstyrre naboen.
 • Frykt – det er blitt et ekspertsamfunn, der vi ikke tror at vår kompetanse er bra nok til å dele.
 • Konsumpress – det er ikke ‘fint’ nok med brukte ting
 • Manglende organisering – det blir for tungvint og vi vet ikke om hverandre.
 • ‘Zombiefisering’, mediekonsum – vi er sosiale på nettet istedenfor i virkeligheten og blir likegyldige
 • Det er for billig å kjøpe nytt
 • Mangel på gode forbilder

Ideene som kom fram for å hjelpe folk til å dele kan grovt deles opp i to hovedkategorier: praktiske tiltak som kan iverksettes av oss enkeltpersoner i fellesskap (skape møteplasser, deletjenester, tilrettelegge for deling, politisk påvirkning), og mer langsiktige og strukturelle tiltak (jobbe for å redusere politiske, kulturelle og juridiske barrierer som hindrer deling av ressurser).

Hva hjelper folk til å dele

 • Lokale ildsjeler, som organiserer et tilbud i nærmiljøet
 • Naboer kan ha fellesskur for utstyr og verktøy
 • Møteplasser
 • Oppslagstavle (på samfunnshus, i butikker, på nettet, facebook)
 • Teknologisk tilrettelegging (dele-app, oversiktlige nettjenester) og mekanismer for å bygge tillit, som for eksempel rating på nett for brukere av couchsurfing
 • Få med barna på dele-aktiviteter
 • ‘Gameification’ – gjøre det til en lek
 • Påvirke mediene til å skrive om deling og selge inn ideen om deling som veien til et rikere liv
 • Skape en trend, få kjendiser til å være gode rollemodeller og gjøre det normalt å dele
 • Mindre tilgang på billige varer og bevisstgjøring rundt kvalitet
 • Kooperativer og andre systemer som reduserer ledd mellom produsent og forbruker
 • Politiske virkemidler, som å åpne kollektivfeltet for biler med mer enn tre passasjerer, boligbygging for kollektive løsninger, vise forbilder

Som et resultat av seminaret laget vi en oversikt over alle dele-tjenester som vi kunne komme på. De skiller seg fra hverandre ved at det i varierende grad er penger involvert, om det er ting eller tjenester, om tingene gis bort, byttes, lånes eller leies ut, om det er nettbasert eller om menneskene møtes og om det er åpent for alle eller medlemskapsbasert. Lenke til oversikten ligger på Facebooksiden til Rikdom er å dele.