Nr. 2013/1
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Papirpose med grønnsaker.

Oslo Kooperativ-kjøper rett fra bøndene

Jannike Østervold.

Publisert: 28/02/2013

Med inspirasjon fra bl.a. Københavns Fødevarefællesskab starter nå kvalitetsbevisste forbrukere i Oslo et innkjøpsfellesskap for økologiske og biodynamiske landbruksvarer. De vil ta makten tilbake til forbrukerne og unngå å betale for fordyrende mellomledd og emballasje.

Lise Brunborg (Norsk Bonde- og Småbrukarlag), Mai Linn Muskaug (Geitmyra matkultursenter for barn) og Anke Stumper (Omstilling Sagene) presenterte i februar prosjektet på en film- og foredragskveld i regi av Omstilling Sagene.

Det startet i det små høsten 2012, med et innkjøpsfellesskap for et 30-talls studenter på Blindern. „Kjøp fra bonden“, som Lise Brunborg og Alexandra Devik hadde tatt initiativ til, ble godt mottatt. På Nordisk biodynamisk Forum var medlemmer fra Københavns Fødevarefællesskab invitert til å holde en presentasjon i forbindelse med temaet regionale og lokale samarbeid knyttet til omsetning av mat. Det viste seg etter dette at flere miljøer gikk med lignende ideer for et slikt initiativ i Oslo, og i januar 2013 kom et titalls mennesker sammen for å forsøke å få i gang en ordning med direkte kjøp av varer fra økologiske og biodynamiske bønder. Initiativtakerne kommer bl.a. fra Oikos, Biologisk-dynamisk Forening og Omstilling Sagene. Allerede i februar ble det avholdt møte med en gruppe bønder som er aktuelle leverandører. Målet er å kunne levere varer sommeren 2013. Med en slik ordning kan små aktører, som ikke kommer inn hos de store distributørene, få en sikker inntekt.

Hvordan fungerer det

I Oslo Kooperativ blir det ingen fordyrende mellomledd. All inntekt går direkte til bøndene, Oslo Kooperativ skal ikke tjene noe på det. Medlemmene betaler en beskjeden kontingent ved innmelding, som skal gå til anskaffelse av bl.a. vekter til å veie opp varene og bærenett, som skal brukes til å levere ut varer i. Grønnsakene blir pakket om og levert ut samme dag som de kommer fra bonden, så det blir ikke noe svinn på grunn av varer som råtner i butikken, eller at grønnsakene ikke holder idealmål. Krokete gulrøtter er hjertelig velkommen!

Når dette skrives er det ikke endelig avklart hvor distribusjonslokalet vil bli, men håpet er at det skal være mulig å få en avtale om lån av et sentralt lokale på gateplan, som midlertidig står tomt. Blir interessen stor nok, kan det bli aktuelt å ha flere distribusjonssteder. Københavns Fødevarefællesskab har i dag over 5000 medlemmer og flere avdelinger, og det blir spennende å se om konseptet fenger like bra i Oslo.

Medlemmene i Oslo Kooperativ forplikter seg til å gjøre en dugnadsinnsats noen timer i måneden for å få det hele til å gå rundt. Varer skal mottas, pakkes og leveres ut. Man behøver ikke å forplikte seg til et visst antall kjøp av poser, men alle må bidra med de obligatoriske arbeidstimene.

Alle bestillinger foretas og betales via en nettløsning, som er den samme løsningen som Københavns Fødevarefællesskab benytter. Ved at varene alltid forhåndsbetales, unngår Kooperativet problemer med innkreving av ubetalte regninger.

Overraskelsesposer

Og hva kommer det til å være i posene? Det blir en overraskelse fra gang til gang. Noen vil kanskje synes det er en ulempe at man ikke har mulighet til å påvirke innholdet, men på den annen side gir det en større fleksibilitet til bøndene. Grønnsaker, mel, honning og egg er foreløpig de varene som er aktuelle. Flere av initiativtakerne er ivrige hobbykokker, og ukentlige oppskrifter vil også være en del av tilbudet til medlemmene.

Hvordan bli med

Når dette skrives er det ennå ikke helt klart for påmelding, men Oslo Kooperativ har opprettet en Facebookside, der interesserte kan følge med på fremdriften.