Nr. 2019/3
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Aktuelle bøker

Mysteriet Anastasia

Arne Øgaard

Publisert: 26/09/2019

400 økolandsbyer i Russland er inspirert av bøkene om Anastasia, men hva slags bøker er egentlig dette?

Noen leser dem som moderne eventyr, andre som virkelighetsbeskrivelser, men kanskje er de noe midt i mellom. Jeg har bare lest den første av de ti bøkene, den eneste som til nå er oversatt til norsk. Totalt i verden har bøkene solgt i over ti millioner eksemplarer. Alle er tilgjengelig på engelsk.

Bøkene er skrevet av den russiske forretningsmannen Vladimir Megré. Han skildrer sitt møte med en ung kvinne, som har vokst opp alene i skogen under oppsyn av en bestefar og en oldefar. Hun kommuniserer med dyrene, og de er også hennes hjelpere. Hun trenger nesten ikke mat eller klær, og når Megré blir fristet til å forgripe seg på henne, blir han lammet. Senere får de et barn sammen. Anastasia har evnen til å se hva som foregår langt borte og kan også påvirke på avstand, og hun har også andre ekstraordinære evner. Hun fremstår som et modent menneske, men kan også oppføre seg ungpikeaktig. Hun er fortrolig med Bibelen og har kunnskap om det meste som skjer i verden.

Det som skiller denne boken fra andre eventyr og fantasy-fortellinger er at den inneholder detaljerte instruksjoner for dyrking av kjøkkenhage og barneoppdragelse. Dette er de to temaene som opptar Anastasia mest i denne boken. I senere bøker går hun mer inn på grunnlaget for økolandsbyene. Hennes spesielle jordbruksråd er rettet inn mot hvordan du kan dyrke mat som vil gi forsterket livskraft. Når det gjelder barneoppdragelse, er hun spesielt opptatt av at barn ikke må ødelegge sine naturlige sanser gjennom kunstige inntrykk som plastikkleker og lignende.

For lesere som er kjent med en utvidet virkelighetsforståelse vil mye av hennes kunnskap være velkjent. Hun skildrer hvordan vi står inne i en kamp mellom lyse og mørke krefter, hvor de mørke kreftene er i ferd med å dominere. Det at bare den første boken er oversatt til norsk kan være et utslag av norsk jordnærhet. I deler av den russiske befolkningen kan det synes som om det er en større lengsel etter nye livsformer og spirituelle impulser. Selv om man er skeptisk til deler av disse fortellingene, inneholder de tanker og perspektiver som både kan være inspirerende og være utgangspunkt for videre erkjennelsesarbeid. Det ligger også mye folkevett i skildringene av hvordan hun jevnlig må roe ned den stressede og skeptiske forretningsmannen Megré.

Det er et åpent spørsmål om forfatteren har skrevet disse bøkene ut fra erfaring, ut fra kunnskap han har lest seg til, ut fra kontakt med mennesker med spesielle evner eller ut fra opplevelser i en utvidet bevissthet. I et intervju jeg fant på internett fastholdt han at Anastasia er en virkelig person. Det kan hun kanskje være, men ikke nødvendigvis med alle egenskaper hun tillegges i bøkene. Men uansett hva bakgrunnen måtte være har disse bøkene stor betydning som inspirasjon for mange mennesker som vil leve i økofellesskap.