Nr. 2021/1
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Luftfoto av småbybebyggelse
Luftfoto av Hertha. Foto Niels Gregersen

Verdiskaping i et levefellesskap

Ole Uggerby  / Hertha Levefællesskab

Publisert: 20/03/2021

Hertha Levefællesskab kan feire 25 år. Levefellesskapet der 150 mennesker beriker hverandres liv.

Her kommer historien om Hertha Levefællesskabs forsøk på å formidle et helhetsbilde av den komplekse hverdagen som utspiller seg når 150 mennesker – med og uten utviklingshemming – gjennom godt naboskap beriker hverandres liv.

Hertha Levefællesskab er et sosial-terapeutisk tilbud til en gruppe voksne utviklingshemmede, grunnlagt i 1996. Inkludering av de utviklingshemmede i det alminnelige samfunnslivet er en grunnverdi for initiativet. En måte å oppnå denne inkluderingen på var fra starten av å invitere «alminnelige mennesker» til å bli naboer til det livet som de utviklingshemmede lever, arbeidsmessig, sosialt og kulturelt.

Hermed er det oppstått et levefellesskap mellom de to gruppene, de utviklingshemmede og de ikke-utviklingshemmede, som nå har bestått i snart 25 år.

Det felles verdigrunnlaget for Hertha Levefællesskab er i utgangspunktet det menneskebildet som er formulert i antroposofien. Men det er ikke en forutsetning at de som bor i Levefællesskabet har antroposofien som menneskesyn; man må bare akseptere at dette er grunnlaget for arbeidet med de utviklingshemmede og dermed for stedet og dets utvikling.

Mennesker samlet rundt bord med stort bakverk

Det er dragen som ligger på bordet – fra Michaelsfeiring 2019.

Ideen om å invitere alminnelige borgere til å være naboer til de utviklingshemmedes liv og arbeid – «omvendt inkludering» – ble tatt godt imot fra omverdenen helt fra starten av, og i løpet av årene er gruppen av «naboer» vokst fra 2 til 125 personer. Det er venteliste for både utviklingshemmede (30) og ikke-utviklingshemmede (40) som ønsker å bo i Hertha. En arbeidsgruppe har satt seg fore å beskrive i bilder, ord og tall de positive relasjonene og de aktivitetene som gjennom snart 25 år har vokst fram i samspillet mellom de to gruppene. Opplevelsen fra de som bor på stedet og fra fagpersoner som besøker Hertha er at begge gruppene ser ut til å ha nytte av naboskapet.

Den nye typen årsrapport har som formål å dokumentere verdiskapingen på 4 samfunnsmessige områder: det kulturelle område, det sosiale området, det miljømessige område og det økonomiske område.

Arbeidsgruppen bak rapportene håper å skape interesse for ideen og få kontakt med andre grupper og virksomheter, som kanskje vil være med på å utvikle konseptet med en slik bærekraftsrapport på de fire bunnlinjene.

Personene bak initiativet er Allan Elm, Tune Sabro, Mathieu Crespeau og Ole Uggerby.

Herthas nettsider

Hertha Levefællesskab ligger i Galten kommune litt vest for Aarhus.