Nr. 2022/4
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Gruppe mennesker med ulik plassering i drivhus
Fra venstre Liv Berntzen (styreleder), Tikki Tank Nielsen (hovedgartner), Cecilie Rom (daglig leder), Marianne Røed Steinskogen (gartner) og Håkon Amundsen (Øverlands tusenkunstner).
Smånytt

Pris til Øverland Andelslandbruk

Publisert: 24/11/2022

Bærums klima- og miljøpris 2021 ble delt ut på Bærumskonferansen 2022.

Prisen ble delt mellom Øverland Andelslandbruk og Bærum Elveforum. Øverland Andelslandbruk ble etablert allerede i 2006, som det første andelslandbruket i Norge, og gjennom årene har over 500 mennesker deltatt. Andelshaverne får tilgang på kortreiste økologiske dyrkede grønnsaker, og det er både sosialt og lærerikt. Andelslandbruket drives etter økologiske og biodynamiske prinsipper, med fokus på å bevare biologisk mangfold og jordliv, og det blir testet ut dyrkingsmetoder innen regenerativt landbruk, permakultur og skogshage.

Kilde: Bærum kommunes nettsider