Nr. 2022/4
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Regnskoglandskap
«Gi bort» et jungeldyr eller 15 mål regnskog og støtt vår samarbeidspartner Regnskogfondet.

Mer enn et fantastisk skattekammer!

REGNSKOGFONDET / THOMAS MARENT

Publisert: 24/11/2022

Klimakrisen kan ikke løses uten regnskogen.

Du visste kanskje at i regnskogen så finner du alt fra elefanter, tigre, aper i alle størrelser og fasonger, og helt ned til den minste maur. Du visste kanskje at den er livsgrunnlaget for mange millioner urfolk med unike levesett, kulturer og verdifull kunnskap? Kanskje visste du også at viktige matvarer og medisinske virkestoffer stammer fra regnskogens økosystemtjenester?

Kanskje visste du derimot ikke at regnskogen er essensiell for å løse klima- og naturkrisen kloden vår står overfor. Ifølge mer enn 250 vitenskapelige studier vil det være umulig å holde oppvarmingen av kloden til under 1,5 grader uten å stoppe avskogingen av tropisk regnskog. Forskjellen på 1,5 grader og 2 grader betyr katastrofale klimaendringer. Dette vil si enda mer tørke, flom og ekstremvær over hele kloden.

En av de viktigste og også billigste klimatiltakene vi altså har i dag for å unngå disse katastrofene er å la regnskogen stå.

Vi kan ikke løse klimakrisen uten å redde regnskogen! Den er sammen med havet verdens største karbonfangst- og lagringsanlegg.

Hva gjør Regnskogfondet?

  • Bidrar direkte til beskyttelse av et totalt område med regnskog som tilsvarer hele Norge og Sverige til sammen (720 000 kvadratkilometer).
  • Gjennom politisk og juridisk arbeid nasjonalt og internasjonalt jobber vi for urfolks rettigheter til egen skog. Vi ser at der urfolk har fått sikret juridiske rettigheter, blir skogen stående.
  • Vi støtter programmer og prosjekter i samarbeid med 60 lokale organisasjoner i syv regnskogland.
  • Gir opplæring og teknisk utstyr slik at urfolk kan dokumentere bruk og rettigheter til skogen sin, og dermed unngå at myndighetene gir skogen til hogst- og gruveselskaper.
  • Gjennom strategiske partnerskap med norsk næringsliv jobber vi for å redusere de kommersielle driverne til avskoging.

Vær med i kampen for en grønn og rettferdig fremtid!
Les mer på Regnskogfondets nettsider.