Nr. 2022/4
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

To kvinner snakker sammen i et rom med flere mennesker
Suad Abdi og Sophie Arntsen (Foto: Ildfluene, Tøyen Unlimiteds ungdomsredaksjon)

Tøyen Unlimited

Jannike Østervold / ILDFLUENE

Publisert: 24/11/2022

Ildsjeler løser sosiale utfordringer i nabolaget med lokal kunnskap og metodikk fra sosialt entreprenørskap

Tøyen Unlimited er en av tre nabolags­inkubatorer som er etablert i Norge. En nabolagsinkubator er et fysisk sted hvor ildsjeler i nabolaget kan komme for å utvikle ideelle sosiale virksomheter. Tøyen Unlimited ble etablert innen områdeløft Tøyen og har vært en selvstendig forening i 8 år. De to andre nabolags­inkubatorene i Søndre Nordstrand og Storhaug i Stavanger er fremdeles inn under det offentlige.

Målgruppen til Tøyen Unlimited er gründere i tidlig fase i området Tøyen og Grønland, som har begynt å tenke på en aktivitet og ønsker å skape et bedre nabolag. Tøyen Unlimited kan støtte både med kunnskap om sosialt entreprenørskap og med økonomi.

Daglig leder av Tøyen Unlimited, Helga Øvsthus Tønder, forteller at de har et pakkeforløp som støtter lokale sosiale entreprenører på veien fra å teste ut ideene sine til å drifte ideelle sosiale virksomheter. De tilbyr et tre-trinns forløp, som inneholder både økonomisk støtte og tilgang på veiledning og nettverk. Like viktig som den økonomiske støtten er det å få en støttespiller blant de ansatte og tilknytning til resten av nettverket til inkubatoren og utenfor.

LOKAL KOMPETANSE FINNER KREATIVE LØSNINGER

«Vi samler folk til en onsdagssamtale, der de pitcher, forteller om en utfordring og en glede i løpet av uken, så de vet om hverandre, kan utvikle tjenester og støtte hverandre i å bygge og utvikle tjenesten sin. Hvis vi var et tradisjonelt gründermiljø, ville vi sagt at vi var forretningsutviklere, men vi ser på oss selv som støttespillere.

Folk kommer til oss med en enorm ekspertise på feltet de ønsker å gjøre noe med. De ser problemet på nært hold og kan finne kreative løsninger. Vi møter hverandre med kunnskap, de kjenner utfordringen, og vi kan noe om sosialt entreprenørskap, som kan støtte opp under det å starte en virksomhet.

Det finnes sosiale entreprenører av mange forskjellige slag. Vi sier at vi støtter ideelle sosiale entreprenører. Når noen kaller seg sosial entreprenør, er det ikke gitt hvordan de forvalter pengene sine. Vi er veldig opptatt av at det vi støtter er ideelt sosialt entreprenørskap, man garanterer at et overskudd går tilbake til virksomheten.

Det er viktig, for i et nabolag der man jobber med naboer og venner, skal vi vite at det aldri er noen som kapitaliserer på deres velvilje, men at alt kommer nabolaget til gode. Man sikrer at verdiskapingen låses inn der istedenfor å bli tatt med ut. Per i dag er ikke virksomhetsformene som er tilgjengelig tydelige nok på dette, det mener vi er veldig nødvendig.

MIO – KULTURELL LÆRING PÅ TVERS

Blant prosjektene som bruker nabolags­inkubatoren finner vi MIO – minoritetenes interesseorganisasjon, ledet av Suab Abdi. Hun har erfaring fra arbeid i rusmiljø og oppdaget at mennesker med flerkulturell bakgrunn ofte ikke har likeverdig tilgang på behandlingstilbud som etniske nordmenn har. Hun opplevde at det var mangel på kulturkompetanse i behandlingssystemet, det var vanskelig både å komme inn i behandling og å bli der.

Det gikk på alt fra kultur og mat til tabuer. Hun startet MIO for å bygge bedre kunnskap i systemet om hva det vil si å ha minoritetsbakgrunn og ha utfordringer med rus og mental helse, og om hvordan systemene kan bli mer treffsikre. Hun jobber i tillegg med brukere og pårørende for å støtte dem. Gjennom å engasjere både behandlere, pårørende og pasienter søker Abdi å legge til rette for et bedre og mer inkluderende behandlingstilbud.

«Hele grunnen til å lage nabolagsinkubator er at det ofte er de som står utfordringene nærmest som forstår dem best», sier Helga. «Å jobbe nabolagsbasert skaper et mye rikere innovasjonsmiljø enn om man går til de vante innovasjonsmiljøene, som ofte består av folk med ganske lik bakgrunn. Når man jobber på denne måten, får man et annet kreativt tilfang, med nye innovasjonsstemmer.»

KVINNER I BEVEGELSE

Rachida Aghbal startet Kvinner i Bevegelse for litt over ett år siden. Hun etablerte et gratis treningstilbud med barnepass for kvinner i nabolaget, slik at kvinner som er hjemmeværende med flere barn kan ha et reelt treningstilbud. Det er kvinnelig treningsinstruktør, og hvis man går med hodeplagg, kan man bruke det.

Tilbudet er blitt så populært at hun nå ser etter større lokaler for å slippe å si nei til folk. Det begynner å bli trangt. Kombinasjonen av barnepass og sosial møteplass er nøkkelen til suksessen. Lignende utfordringer finnes i mange forskjellige nabolag over hele landet, men fordi løsningen er skapt lokalt er den finstemt til å svare på den lokale utfordringen.

Kvinner lytter til foredragsholder

Mange sosiale entreprenører har en blandet finansieringsmodell, med noen støttemidler og noe egne inntekter. Rachida selger tjenester til helseaktører, og så får hun noe støtte fra blant annet Bydel Gamle Oslo. På den måten finansieres gratistilbudet. Dette er en klassisk modell for sosiale entreprenører, der kunden er en annen enn målgruppen.

EFFEKTMÅLINGSVERKTØYET

Sosiale entreprenører sier at de har en samfunnseffekt. Det er lett for en vanlig virksomhet å vise hva de har gjort, de har en bunnlinje, men ikke like lett å vise fram samfunnseffekt.

Tøyen Unlimited tilbyr verktøyet VisDet for å støtte prosjekter i tidlig fase med å forstå og synliggjøre sin verdi for seg selv og omverdenen. Dette verktøyet er tilgjengelig for alle på www.visdet.no. Det handler om å måle sammenhengen mellom aktiviteten og de målet du ønsker å oppnå.

Verktøyet er laget spesifikt for tidligfase sosial­entreprenører, men er like aktuelt for andre som ønsker å undersøke samfunnseffekten av det de gjør. Verktøyet gir også hjelp til å velge relevante indikatorer og til hvordan du går frem for å hente inn informasjonen på en systematisk måte. Neste skritt er å plotte inn resultatene og få ut en mini effektrapport.

«Det er viktig for modningen av dette feltet at vi kan få vite mer om hva som er de gode praksisene, om hva de bringer til samfunnet som er av verdi. Det er viktig for at dette feltet skal få enda mer støtte, så flere sosiale entreprenører skal vokse frem», avslutter Helga.

Ønsker du å støtte sosiale entreprenører på Tøyen? På nettsiden til Tøyen Unlimited står det øverst litt til høyre for midten en gul knapp «Kjøp Tøyensk». Her finner du en oversikt over kurs, foredrag og andre tjenester fra ideelle sosiale virksomheter.