Nr. 2011/3
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Par klemmer hverandre.

Panterne vil tilby tillit, verdighet og optimisme!

Chris Klemmetvold, daglig leder for Panterne

Publisert: 06/03/2011

Panterne er et arbeids- og livstreningstiltak i oppstartsfasen. Tiltaket gir rusavhengige mennesker tillit, uniform, nødvendig utstyr og tilgang til et meningsfullt og inntektsbringende arbeid gjennom å hente flaskepant, glass- og metallemballasje hos Panternes kunder, som både er bedrifter og private husstander. Dette arbeidet skal suppleres med annen meningsfull aktivitet. Gjennom praktisk arbeid kan rusavhengige oppnå den selvtillit, verdighet og optimisme som trengs for å skape en forandring i livet.

Hvordan fungerer det?

Kunden registrerer seg på SMS, på skjema hos en panter eller på panterne.no. Så fort en rute er opprettet i kundens nærområde får kunden en SMS som varsler om hvilken dag den ansvarlige panteren kommer.

Panterne panter også glass og metallTjenesten er i gratis de tre første månedene og koster deretter rundt kr 16 pr. måned. Inntektene fra pantbare flasker og bokser tilfaller den enkelte panteren uten at skattemyndighetene regner det som skattbar inntekt. Inntekter fra salg av glass og metall tilfaller organisasjonen, og sikrer markedsføring, kontorutgifter, utstyr, sosiale tiltak med mer. Bedrifter som ønsker å profilere seg som sosialt ansvarlige kan kjøpe reklameplass på Panternes uniformer, traller, nettside og annet profileringsmateriell, noe som forhåpentligvis gjør organisasjonen økonomisk bærekraftig på sikt.

Strenge krav men stor takhøyde

Hos Panterne blir man stilt krav til, samtidig som man slipper å møte for mange formaliteter og fordommer. Panterne krever ikke referanser, plettfritt rulleblad eller tidligere erfaring, men gir folk en mulighet der de er akkurat nå. Man kommer inn til intervju for å avklare om interessen for å bedre sin egen situasjon er tilstede før man skriver kontrakt og legger en plan for sin egen utvikling.

Panter panterPlanen inneholder panterens egne kortsiktige og langsiktige ønsker og drømmer i forhold til grad av rusfrihet, personlig utvikling, arbeid, fritid, familieliv og øvrig sosialt liv. Denne utviklingsplanen skal koordineres med NAV.

Panterne skal være et tiltak for de som selv ønsker å gjøre noe med sin situasjon, og som allerede fra oppstart av selv mener å kunne møte opp i tide og gjøre det arbeidet de er satt til. Til nå har dette gått knirkefritt. Tiltaket vil kunne passe godt som eneste tiltak for svært motiverte personer, eller som supplerende tiltak for personer som deltar på andre programmer eller er i behandling på institusjon.

Morgenmøter og sosiale tiltak

En dag i uka vil panterne samles til morgenmøte hvor man spiser frokost og deler erfaringer. De blir oppdatert om resultatene fra sist uke og hvordan det går med prosjektet. Alle skal ha innflytelse på den videre utformingen av prosjektet. Utover innsamlingsarbeidet skal alle gjøre noe som får dem til å bevege seg i retning av målene sine. Det kan være å male, gå på jobbsøkerkurs, lære å bruke datamaskin, besøke bedrifter man kan tenke seg å jobbe i, lese bøker eller hjelpe til med organiseringen av Panterne. Med jevne mellomrom vil Panterne arrangere sosiale tiltak, pizzakvelder og turer for de som vil være med.

Abonnentene kan valgfritt følge utviklingen til prosjektet via internett og jevnlige nyhetsbrev. Gjennom å synliggjøre ‘den andre’, skapers en viktig relasjon mellom panter og abonnent. Vi har allerede sett at dette er viktig for at pantere skal oppleve at de gjør en meningsfull jobb.

Overgangen til livet

Når man har vist at man fungerer som panter over en gitt tidsperiode, vil Panterne kunne hjelpe den rusavhengige med å søke videre til ‘vanskeligere’ jobber. Dialogen med aktuelle samarbeidsbedrifter skal starte tidlig slik at den enkelte pantere har et realistisk forhold til hvor de står og hva de må gjøre.

For noen pantere kan hospitering i bedrift én dag i uka være en god start, for andre kan overgang til en arbeidsmarkedsbedrift være en bedre løsning. Dette vurderes individuelt i nært samarbeid med NAV, spesialhelsetjeneste og andre involverte.

Ikke skikkelig i gang ennå

Panterne har brukt dør-til-dør metoden for markedsføring med stor suksess og har i dag 72 abonnenter. De to første panterne, kjæresteparet Silje og Martin, har så langt betjent den første ruten i fem måneder, samlet pant for kr 2 998 kroner og over 200 kilo glass- og metallemballasje. Kjæresteparet Silje og Martin er de to første panterneDe har rekruttert kundene selv og later foreløpig til å være fornøyde med å være de første Panterne. I september ønsker Panterne å utvide fra en til fire ruter i Trondheim.

Panterne har innledet samarbeid med NAV og LAR, og har fått støtteerklæring fra arbeidsmarkedsbedriftene Fretex Midt-Norge AS, Rosenvik AS og Stavne Arbeid og Kompetanse KF. Stormberg har sponset Panterne med uniformer og Batteriet i Trondheim har tilbudt Panterne kontorplass for det kommende året.

Samler pant for 100 000 kroner!

For å starte Panterne som et nonprofitt aksjeselskap er det planlagt en norgesturné med Silje og Martin i november. Målet er pant for 100 000 kroner, og innsamlingen av flasker ved de seks sørligste universitetene i Norge er allerede i gang.

Oppslutningen på Facebook er stor, og hvis Panterne når målet sitt kommer de til å sette verdensrekord i innsamlet pant. Studenter ved alle universiteter i Sør-Norge har meldt seg på, og det har også kommunen Stord gjort! Turnéen starter 1. november og avsluttes 9. november i Trondheim.

Panterne har begrensede midler og ønsker å gjennomføre turen så billig så mulig, så dersom noen kan tenke seg å støtte prosjektet med leiebil, kost eller losji vil det bli satt stor pris på.

Les mer om aksjonen på www.panterne.no/hundretusen

Panterne bruker Cultura Bank