Nr. 2014/2
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Bokforside, elsykkelbok

Elsykkel, veien til et lykkeligere liv?

Lars Hektoen

Publisert: 17/02/2014

Får vi et lykkeligere liv med elsykkel? Ja, intet mindre, påstår Erlend Kristensen, som har skrevet en entusiastisk bok om elsykkelens fortreffelighet. Du får: trening, god helse, blir slankere, du sparer tid og penger, får mer overskudd, lykke og lyst på sex, på livet, ja på det meste. Og kanskje det viktigste; en vanlig sykkel lar du gjerne stå, elsykkelen blir brukt!

Hva mer er det å si? Jo, når vi sitter og tar FN´s siste klimamelding inn over oss og lurer på hva hver enkelt av oss kan bidra med, er kanskje dette en del av svaret; et sted må også DU begynne å gjøre noe.

15–20 000 kr må man fort legge ut for en god elsykkel, det er for dyrt, synes mange. Og mens elbilen er fritatt for merverdiavgift og andre avgifter eksisterer det ingen slike stimulanser for elsykkelen. Det må endre seg, sier forfatteren, noe det er lett å være enig i.

Ta veiene tilbake!

Mange sykler i dag vekselvis på fortau og vei, benytter fortgjengeroverganger etc. De fleste ulykker skjer visstnok i overganger mellom ulike ferdselsveier. Rådet fra Kristensen er klart; bruk veien der bilene kjører. Veien er også for de syklende, noe mange bilister ser ut til å mislike, dessverre.

Mer originale og radikale forslag presenteres også. Omvendte bompenger, og i vårt barske klima, sykkeltunneler. Forfatteren bor i Stavanger, der været ofte er for tøft for en vanlig syklist, med regn og mye vind, som kan gjøre det ubehagelig og farlig å sykle. Og hva med et radikalt og smart skattesystem som kan dreie transportmønsteret bort fra bilbruk? I British Columbia i Canada får de som kjører lite tilbakebetalt avgifter, mens de som kjører mer enn gjennomsnittet må betale. Hele poenget er at avgiftsøkningen på fossilt drivstoff oppveies av lavere skatter ellers. Resultatene etter 5 år med et slikt system er positive og har ført til reduksjon av utslipp sammenlignet med resten av Canada.

Bra for både deg og miljøet

I det hele tatt inneholder boken gode og overbevisende eksempler på hvorfor elsykkelen er et meget godt alternativ til andre transportmuligheter: Lav forurensning, penger spart, samt helseeffekt, for å nevne de viktigste. Erlend Kristensen er overbevisende i sin argumentasjon, og alle de gode grunnene munner ut i en oppfordring: prøv selv! Livet vil smile til deg, og du vil smile til verden!

Boken er utgitt på eget forlag og kan bestilles via Tumblr eller med en SMS melding med navn og adresse til 924 91 320.