Nr. 2016/1
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Odd Jarle Stener Olsen og Linda Jolly underviser i kompostering . De står i en skog.
Odd Jarle Stener Olsen og Linda Jolly underviser i kompostering

Tema: Utfordring, utvikling og livsglede

Jannike Østervold / Odd Jarle Stener Olsen og Linda Jolly underviser i kompostering

Publisert: 08/04/2016

Temaet i dette Pengevirke favner vidt – fra de store samfunnsmessige utfordringene til de personlige utfordringene som enkeltmennesker opplever i sine liv. Camphillbevegelsen har tatt den utfordringen det er å sørge for at mennesker som har bistandsbehov kan få et verdig liv, med meningsfylt arbeid, kulturtilbud og sosialt fellesskap.

Samtidig er bevegelsen revolusjonerende på den måten at beboere og medarbeidere yter etter evne og får etter behov. Når vi løser opp koblingen mellom arbeid og lønn, er vi over i det nær beslektede området borgerlønn, som Ove Jakobsen tar opp i sin artikkel om økonomen Malcolm Torry. Borgerlønn var også tema for et seminar i Oslo, som Arne Øgaard har skrevet referat fra.

En av de store samfunnsutfordringene er miljøforurensning og økende energiforbruk. Miljøbevisste folkehøgskoleelever har startet aksjonsforsk­ning for å hindre matkasting og energisløsing. Prosjektet er et samarbeid med Framtiden i våre hender.

Vi møter også enkeltpersoner, som har tatt skrittet ut i det ukjente. Andrew Smistad Edwards, som forteller om sin vei fra å være skolelei ungdom til å bli en reflektert yogalærer, og arkitekten Caspar Sluyterman van Langeweyde, som sluttet på arkitektkontoret, flyttet i mikrohus og startet eget firma der han utvikler og produserer lysbærere som skal formidle ro og trygghet.

Frie gavepenger er med på å skape utvikling. Særlig viktige er de i startfasen av prosjekter, for at initiativtakerne skal klare å få vist at prosjektene er levedyktige. Cultura Gavefond forteller hvilke prosjekter som har fått støtte i 2015. I år arrangerer Cultura Gavefond en innsamlingsaksjon for et prosjekt i Tanzania, som hjelper ungdommer til å få skolegang og kunne bli selvforsørgende. Erling Krogh forteller om dette prosjektet i sin artikkel.