Nr. 2016/1
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Permakultur og økosamfunndesign

Publisert: 08/04/2016

For deg som vil lære mer om hvordan man legger til rette for et økosamfunn anbefales Permaculture – A Student’s Guide to the Theory and Practice of Ecovillage Design, som er skrevet av Jan Bang og utgitt på Floris Books Forlag. Boken brukes på grunnkurs i permakultur og kan også brukes til økosamfunndesign. Den egner seg også for bruk i selvstudiegrupper. Jan Bang har også skrevet boken Permaculture – A Spiritual Approach sammen med Craig Gibsone.

Les mer om Jan Bangs bøker, artikler, kurs og blogg på permakulturisten.com