Nr. 2016/1
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Giftstoffene i vår hverdag

Arne Øgaard

Publisert: 08/04/2016

Hvert tredje sekund utvikler industrien nye kjemikalier. Mange av disse finner veien inn i våre hverdagsprodukter, og selv om EU nå har vedtatt verdens strengeste kjemikalielovgivning, bør vi fortsatt betrakte oss selv som forsøksrotter. Ingen har mulighet til å gjennomskue konsekvensene av dette store kjemiske eksperiment, spesielt nå som de ørsmå nanopartiklene i økende grad sprer seg i vår hverdag.

Dette er partikler som gjenfinnes i hjernen og deler av kroppen hvor det tidligere var vanskelig for fremmedstoffer å trenge inn. Ethel Forsberg gir oss fersk innsikt i temaet i boka Giftig! – Om kjemikalier, plast og våre barn. Forfatteren har vært Generaldirektør for den svenske Kemikalieinspektionen og har også hatt flere andre sentrale oppgaver som miljøansvarlig. I disse jobbene har hun fått oppleve presset fra industrien og hvor vanskelig det er å etterleve føre-var-prinsippet i praksis. Gjennom de siste 50 årene har mange snakket om cocktaileffekten, om at vi vet for lite om hva som skjer når ulike stoffer blandes sammen. Detter er selvfølgelig riktig, men har samtidig blitt en frase fordi ingen har kunnet påvise slike cocktailvirkninger. I denne boka får vi et glimt inn i moderne forskning som dokumenterer at stoffblandinger kan gi en forsterket skadevirkning.

Det er umulig å gi fullstendig innsikt i alle disse stoffene som vi tross alt vet så lite om. Men Ethel Forsberg gir historiske oversikter og en balansert fremstilling av hovedlinjene i dagens dilemmaer. Fagstoffet blir krydret med små historier om erfaringer både med mennesker og giftstoffer.

Ethel Forsbergs hovedanliggende er tilsetningsstoffer i plast. Det tilsettes stoffer som gjør plasten hardere og andre som skal gjøre den mykere. Begge har uheldige helsevirkninger. Spesielt mykningsstoffene kan bidra til å nedsette menneskers fertilitet. Dette er ingen tung fagbok, men en lettlest oppvekker som også gir konkrete råd for hverdagslivet. Jeg forstår nå at støv ikke bare er støv, men også kan være oppsamlere av skadelige kjemikalier. Jeg avslutter derfor denne bokomtalen og finner fram støvsugeren.