Nr. 2016/1
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Cultura Gavefond 2015

Publisert: 08/04/2016

Her presenterer vi prosjekter som har fått støtte fra Cultura Gavefond i 2015.

BINGN

BINGN – Biodynamic Inititative for the Next Generation –Nordic fikk støtte fra Gavefondet til å organisere to work­shops i Norge, som en del av sitt 3 årige utdanningsprogram i biologisk dynamisk jordbruk.

Hardangerakademiet for fred utvikling og miljø

Hardangerakademiet for Fred, Utvikling og Miljø er et fritt og uavhengig akademi i Jondal, som fokuserer på fredelig konfliktløsning, rettferdig utvikling og bærekraftig bruk av naturen. Hardangerakademiet har fått tilskudd til å opparbeide en økologisk hage, som etter hvert skal forsyne stedet med frukt og grønnsaker gjennom hele året.

Kneiken Felleshage

Den ideelle foreningen Kneiken Felleshage i Trondheim fikk tilskudd til hageredskaper til oppdyrking av en felleshage på en kommunal tomt, som skal omskapes fra «krattskog» til en pulserende grønn lunge. Der skal små og store innbyggere kunne møtes for å bidra med hagearbeid og lære om grønnsaksdyrking og nyte sosialt felleskap i frodige omgivelser.

Vidaråsen landsby

Urte- og sansehagen i Vidaråsen landsby fikk tilskudd til å bygge en utendørs bakerovn, som vil skape god sosial atmosfære i hagen. Sten Sjøstrand, som bygger ovner av jord og leire, står for ovnkonstruksjonen.

«Summer School” i regi av Institute for Social Banking

The Institute for Social Banking (ISB) organiserer årlige sommerskoler og fremmer et konsept for finans og bankvirksomhet som tar ansvar for mennesker og miljø. Gavefondet har gitt støtte til en deltaker fra en finansinstitusjon i Estland til å delta på ISB’s sommerskole.

Antropos Forlag

Antropos forlag og bokhandel er det sentrale stedet for utgivelse og formidling av antroposofisk litteratur i Norge, med bøker på nordiske språk, engelsk eller tysk. Forlaget har fått støtte av Gavefondet til utgivelse av en ny og utvidet utgave av Andre Bjerkes bok Goethes fargelære.

Humlekurs for lærere. Foto: Honorata Gajda

Humlekurs for lærere. Foto: Honorata Gajda

La Humla Suse

Forening La Humla Suse ønsker å spre kunnskap om humler og få involverte til å gjøre konkrete tiltak for å hjelpe humlene. Foreningen sprer kunnskap til blant annet etater, organisasjoner, lærere, førskolelærere, kommuner, bønder, hageeiere og folk flest. La Humla Suse har fått tilskudd fra Gavefondet til promotering og dokumentasjon av aktiviteter.

Senter for Flerkulturell Ungdom i Rogaland

Senter for Flerkulturell Ungdom i Rogaland har som formål å fremme integrering, læring og sosialt fellesskap. I dag har organisasjonen registrert 204 medlemmer, og støtten fra Gavefondet bidro til å lage et lite bibliotek til medlemmene, der de kan styrke sitt norske språk.

Mgetas venner

Foreningen Mgetas venner har som formål å støtte prosjekter og virksomheter som kan bedre lokalbefolkningens levekår i Mgeta i Tanzania. Foreningen fikk støtte til innkjøp av jord i Ulugurufjellene i Tanzania. Arealet skal brukes til å prøve ut nye sorter som egner seg til økologisk dyrkning i dette klimaet.

Aksjonen «Støtt Mgetas venner» mottar gaver på konto 1254 62 29821

Foreningen Jevnaker Hage

Forening Jevnaker Hage planlegger skolehage, kurssenter og lærings- og inspirasjonssenter og parsellhager som brobyggende prosjekt mellom generasjoner og ulike grupperinger. Foreningen Jevnaker Hage har fått tilskudd fra Gavefondet til en økologisk hage som opparbeides ved dugnadsinnsats, og ulike instanser som skoler, barnehager, asylmottak, NAV, osv. er med i samarbeidet.

Afroslo

Afroslo Musikkfestival ønsker først og fremst å fokusere og inspirere lokale band og artister, både unge talenter og profesjonelle afrikanske utøvere i Oslo. Festivalen ønsker å skape en møtearena for mangfold, spesielt rettet mot afrikansk musikk og har som mål å gjennomføre opplevelser ved å vise fram det store omfanget av afrikanske kulturelle tradisjoner i Norge.

Det friske i det syke

Det friske i det syke. Foto: Malin Pettersen

Det Friske i Det Syke

Det Friske i Det Syke er en forestilling som tar publikum med inn i tankene til Juni, som den gangen var en sterkt spiseforstyrret ung kvinne som kjempet seg fram mot livet og lette etter å finne frem til det friske i det syke. Publikum følger både oppturene og nedturene gjennom hennes autentiske dagboksnotater og gjennom øynene til alle behandlerne hun var innom.

Barnas Blad

Barnas Blad tar sikte på å utvikle barnas kreativitet og lyst til å gjøre konkrete ting for å bedre miljøet. Gavefondet har gitt støtte til å få spredd bladpakker til biblioteker, barnehager og skoler i Osloområdet.

Innsamlingsaksjon for Alm gård

I 2015 ble det samlet inn i alt kr 82 550,- til Alm gård. Aksjonen for Alm gård fortsetter også i 2016.

Aksjonen «Støtt Alm gård» mottar gaver på konto 1254 20 21258.