Nr. 2016/1
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Goetheskolen – et folkehøyskoleinitiativ

Publisert: 08/04/2016

Johan Wolfgang von Goethe undret seg over de små ting og oppdaget stadig nye sider av sine omgivelser. Han var opptatt av å bruke sansene og at tenkningen ikke måtte stagnere i fastlåste standpunkter. På den måten utfordret han hele tiden seg selv.

Goethe var et universalmenneske og er inspirasjonskilde til en ny folkehøyskole hvor målet er at unge mennesker skal få anledning til en selvstendig utforskning av verden. En slik oppdagelsesprosess vil også bli et modningsår og en inspirasjon til å ta fatt på de mange utfordringene vi nå står overfor innenfor områder som klima, økologi, flyktninger og økonomi.

Skolen vil også legge vekt på kunstnerisk arbeid med drama, sang, eurytmi og billedkunst. Det vil være rom for naturbetraktning og erfaring med biologisk-­dynamisk jordbruk. Det planlegges også et samarbeid med Sekem – Heliopolis University i Egypt.

Initiativgruppen, som blant annet består av Elizabeth Wirsching og Asle V. Bjørnerud, sprudler av ideer og har en god dialog med Folkehøyskolerådet. Første søknad til Utdanningsdirektoratet er sendt, og en revidert er under utarbeidelse. Det trengs gavepenger til å finansiere et forprosjekt. Mennesker som ønsker å være med i en støttegruppe eller bidra på andre måter kan kontakte Asle V. Bjørnerud, som er prosjektleder, på asleveg@online.no.

Goethe var et universalmenneske og er inspirasjonskilde til en ny folkehøyskole hvor målet er at unge mennesker skal få anledning til en selvstendig utforskning av verden.