Nr. 2012/3
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Ny bok om lokale penger

Publisert: 06/03/2012

Boken People Money, The promise of regional currencies er en bok om lokale penger, skrevet av Margrit Kennedy, Bernard Lietaer og John Rogers.

Forfatterne mener at lokalsamfunnene er fulle av uutnyttede ressurser og at lokale penger bidrar til å mobilisere disse ressursene. Boken forteller om hvordan lokal valuta kan skape økt velferd i lokalmiljøene, og beskriver både praksis og prinsipper for hvordan man kan gjennomføre en prosess med å utvikle en lokal valuta.

Boken er utgitt på engelsk og kan bestilles på www.triarchypress.com

Facebook: People Money