Nr. 2012/3
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Studér økologisk økonomi

Jannike Østervold

Publisert: 06/03/2012

På Universitetet i Nordland, Handelshøgskolen i Bodø kan du studere økologisk økonomi.

I tillegg til heltidsstudier på bachelor og masternivå tilbyr Handelshøgskolen i Bodø et nett- og samlingsbasert MBA-studium, som passer for den som allerede er ute i arbeidslivet og vil øke sine kunnskaper for å forandre verden i mer bærekraftig retning.

Professor Ove Jakobsen har sammen med kolleger ved Senter for Økologisk Økonomi og Etikk ved Handelshøgskolen i Bodø har vært en foregangsmann for å innføre økologisk økonomi som eget fag. Det begynte så smått med enkeltkurs i 1992, i dag er det obligatoriske kurs og valgfag innenfor etikk, miljøledelse og økologisk økonomi både på bachelor og masternivå. På bachelornivå kan man spesialisere seg i miljøledelse og miljøsertifisering. På masternivå er det mulig å ta fordypning i økologisk økonomi hele det andre året.

I fjor ble det dessuten startet opp en ny MBA utdanning i økologisk økonomi, beregnet på folk som er i arbeidslivet og tar det ved siden av jobben. Det er det første av sitt slag i Skandinavia. Det er et nettbasert studium, kombinert med 3 samlinger pr. semester. Det undervises blant annet i kretsløpsøkonomi, økofilosofi, miljøledelse og industriell økologi (næringsutvikling – den enes output er den andres input). Det er et stort miljø for industriell økologi på NTNU, og undervisningen skjer i samarbeid med forelesere fra blant andre NTNU og Østfoldforskning. Kurset social banking er utviklet og gjennomføres i samarbeid med Cultura Bank og Merkur. Undervisning i CSR, bedrifters samfunnsansvar, skjer i samarbeid med Corvinius University i Budapest, ‘Center for Business Ethics’, dit studentene drar på en av samlingene.

Rekrutteringen til MBA-studiet er god. Både første og andre år er fylt opp med 25 studenter. Det er stor spredning nasjonalt, få kommer fra lokalmiljøet. Studentgruppen er svært sammensatt, de har en mangfoldig bakgrunn, alt fra økologisk landbruk, privat næringsliv, konsulentbedrifter, offentlig forvaltning og NGO’er. Det er karakteristisk for dette studiet at det er stor tverrfaglighet både i studentgruppen og blant lærerne. Det skaper rom for mye kreativitet.

Målet med studiet er at studentene skal bli i stand til å praktisere det de har lært innenfor alle sektorer i samfunnet og dermed bidra til utvikling av livskraftige regioner og lokalsamfunn. Forskningen ved Senter for økologisk økonomi og etikk blir publisert i nasjonale og internasjonale fagtidsskrifter og bøker. Flere av de ansatte er aktive foredragsholdere og deltakere i den offentlige debatt.

Se høyskolens nettsider for mer informasjon. 

Billedtekst: Frank Ludviksen fra Tromsø (til høyre) er en av 28 studenter på første kull av det nye erfaringsbaserte MBA-studiet i økologisk økonomi ved Universitetet i Nordland, Handelshøgskolen i Bodø, mens Roy Inge Johansen og Camilla Helgesen er heltids masterstudenter i økologisk økonomi (foto: Per Jarl Elle, Universitetet i Nordland).