Nr. 2012/3
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Utenlandske oljeselskap unngår skatt

Publisert: 06/03/2012

De danske skattemyndighetens forsøk på å få de multinasjonale oljeselskapene til å betale selskapsskatt til Danmark ser ut til å ha slått feil.

Det er kun danske OK Benzin som betaler selskapsskatt i Danmark. De multinasjonale oljeselskapene slapp med null kroner til skattevesenet.

Oljeselskapene har vært mistenkte for å flytte overskuddet ut av Danmark ved å beregne for høye priser for oljen de kjøper hos morselskapene eller andre interne konsernselskap. Dette er imidlertid ulovlig. Hos de multinasjonale oljeselskapene stiger omsetningen ganske visst eksplosivt, men underskuddet i Danmark blir bare større og større. De forklarer seg med at raffineridriften i Europa er inne i en vanskelig periode. Dog melder både danske OK Benzin, norske Statoil og Shell i Tyskland om pene overskudd.

I en slik kontekst kunne man betrakte de danske selskapene som problembarn som står foran en snarlig nedleggelse. Det er det imidlertid lite annet som kan tyde på.

Kilde: Økonomisk Ugebrev
Foto: OK Benzin