Nr. 2012/3
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Krisen og den uteblitte systemkritikk

Bokomtale av Lars Pehrson

Publisert: 06/03/2012

Det tidligere medlemmet av det danske Stortinget, Preben Wilhjelm, er en debattant man skal legge merke til. Han kommer ofte med meget presise iakttakelser som han presenterer på en tørr, saklig og lett forståelig måte.

I et essay fra sommeren 2012 tar han fatt på den store krisefortellingen og påpeker hvordan helt innlysende sammenhenger og kjensgjerninger overhodet ikke diskuteres, samtidig som fokus er på langt mer perifere forhold. Årsaken til denne tilstanden er den innlysende, at man først og fremst håper på så raskt som mulig å kunne vende tilbake til de gode tidene før krisen, uten å endre grunnleggende forhold i samfunnet eller i spesifikke sektorer, hvor finanssektoren naturligvis skiller seg spesielt ut. En naiv og faktisk også farlig tilnærming. Wilhjelm kommer i rask rekkefølge inn på forhold som:

  • Markedsmekanismen har det med å reagere overdrevent på prissignaler, for eksempel kan en liten nedgang i etterspørselen føre til et mye større prisfall på råvarer enn det som egentlig er meningsfullt. Dermed blir enhver krise selvforsterkende.
  • Det gir ikke mening å beskrive privat produksjon som den eneste verdiskapende. Når en offentlig velferdstjeneste som sykehusene gjør folk friske, slik at de kan fortsette med å produsere, bidrar de naturligvis til samfunnets samlede verdiskapning.
  • Mine utgifter er dine inntekter. Hvis alle kutter ned på utgiftene på samme tid, går inntektene tilsvarende mye ned. Bedriftene etterlyser lavere lønnskostnader, men de må samtidig håpe at alle andre virksomheter ikke gjør det samme, for i så fall forsvinner kjøpekraften og kundene!
  • Europa kan umulig bli rikere uten at de mer enn 15 millioner arbeidsløse settes til å gjøre noe fornuftig.

Wilhjelms marxistiske utgangspunkt fornekter seg ikke, men han er forfriskende nøktern når det gjelder å skjelne mellom punkter hvor Marx stadig er aktuell og der hvor han ikke er det. Til slutt kommer en rekke nytenkende, men også pragmatiske forslag til skritt i den riktige retningen. Uansett om man er enig i alle Wilhjelms analyser eller ikke, bør man lese essayet – det skjerper argumentasjonen og tanken!

Preben Wilhjelm – Krisen og den udeblevne systemkritik

Forlaget Politisk Revy, ISBN 978 87 7378 346 7

Boken er utgitt på dansk i lommeformat.

Kan også lastes ned fra www.information.dk