Nr. 2012/3
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

«De glemte kvinnene i Sri Lanka»

prosjektleder Anne Marit Hovstad, Norges Kvinne- og familieforbund

Publisert: 06/03/2012

Et samarbeid mellom Nest og Norges Kvinne- og familieforbund. Nest mottok i år ca. 29 000 kroner til sitt arbeid takket være Culturakunder som har sparekonto til støtte for De glemte kvinnene i Sri Lanka.

En dag i september 1986 kom et brev fra en professor i psykiatri i Sri Lanka til Norges Husmorforbund med et innstendig rop om hjelp til en glemt og hjelpeløs gruppe kvinner som befant seg på et mentalsykehus nær Colombo. Forholdene var umenneskelige, med mer enn 1000 kvinner stuet sammen på 12 avdelinger, med opptil 90 kvinner på hver sal. Under halvparten hadde senger, de andre måtte ligge på det harde sementgulvet. De sanitære forholdene var ubeskrivelige.

Det ble samlet inn penger, og organisasjonen Nest ble stiftet. Prosjektet fikk også i flere år støtte fra TV-innsamlingen til kvinner i den tredje verden og frem til 2007 Noradmidler.

Som prosjektleder siden 2001 har jeg besøkt Nest og de glemte kvinnene i Sri Lanka ved flere anledninger. Møtet med dem glemmer jeg aldri. Her var kvinner i alle aldre, med forskjellige lidelser, noen mentalt syke, noen psykisk funksjonshemmede og andre friske! Ja, friske! Mange av kvinnene er brakt dit av sine ektemenn, brødre eller fedre som har betraktet dem som vanskelige og umulige. Slik utnyttes gratis helsetilbud i landet. For å komme ut fra sykehuset, må de ha underskrift av den personen som fikk dem inn. En kvinne jeg snakket med ba om hjelp til å komme ut, det eneste hun hadde gjort var å jobbe som hushjelp i Midt-Østen hvor hun ble voldtatt og sendt hjem til Sri Lanka. Da var hun en skam for familien og ble innlagt i Unit 2. Mange lignende historier gikk igjen.

2007_1124ProsjektNest0070_edit

Fra 2002 til vi besøkte Unit 2 igjen i 2007 har det skjedd mye. Nest har etablert OTC (Occupational Therapi Center). Aktivitetssenteret er gjort mulig med midler gitt fra Norge. Aktivitetene skal bidra til å hjelpe kvinnene på veien mot et liv utenfor institusjonen. Flere kvinner har de siste årene flyttet hjem til sine landsbyer og til sine familier. Nest driver også et eget Half Way Home.

Vårt siste besøk i 2007 til Unit 2 var meget oppmuntrende. Sri Lankas presidentfrue besøkte Unit 2 og OTC og la ned grunnstein for nok et aktivitetssenter.

Det er ingen tvil om at Norges Kvinne- og familieforbunds (tidligere Norges Husmorforbund) støtte til Nest har bidradd til bedre vilkår for de glemte kvinnene på Unit 2. For hver gang vi besøkte dem var det helt klart at forholdene bedret seg. Etter at FOKUS/Norad faset ut i 2007 er den økonomiske situasjonen blitt svært utfordrende for Nest og deres arbeid for de glemte kvinnene. Den lange og vonde krigen i landet har også skapt store problemer. Utfordringene er fortsatt store og de vil komme til å trenge støtte til sitt viktige arbeid i mange år.