Nr. 2012/3
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Forside av boken Indblik i eurytmien.

Innblikk i eurytmien

Bokomtale av Arne Øgaard

Publisert: 06/03/2012

Eurytmi er en aktivitet som er ukjent for mange. Det vises ikke på tv, men kan brukes til å øve omstillingsevne, indre og ytre bevegelighet, samtidig oppmerksomhet på både seg selv og omgivelsene, fordomsfrihet, selvovervinnelse og letthet, lek og humor.

Eurytmi kan brukes som kunstnerisk uttrykksform, til terapi og i en pedagogisk sammenheng. I den nye danske boken Indblik i eurytmien belyser en rekke ulike mennesker eurytmien ut fra sine erfaringer. Jeg anbefaler spesielt kapitlene Eurytmi i arbejdslivet og Eurytmi i børnehaven. Disse griper tak i eurytmien på en glimrende måte ut fra helt allmenne betraktninger. Når en så er blitt kjent med disse, anbefaler jeg Alfabetets lyde som viser at eurytmien vil uttrykke noe allment kvalitativt gjennom sine bevegelser. Eurytmiens betydning som kunst og terapi er selvsagt ikke så enkelt å beskrive, men man kan ane noe av hva det dreier seg om. Det omfattende pedagogiske arbeidet som gjøres i Steinerskolen, kan også bare beskrives med små innblikk, men det burde være tilstrekkelig for alle foreldre som undres på hvorfor en har dette faget i deres skole. I boken er det 14 eurytmister som deler av sine erfaringer og gir gode råd som kan gi innsikt og være til glede for alle som interesser seg for dette arbeidsområdet.

Redaktør Anni Borre Rasmussen

Antroposofisk Forlag 2012

Boken er utgitt på dansk