Nr. 2012/3
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Sivilisasjonens krise

Bokomtale av Niels Johan Juhl-Nielsen, prosjektleder

Publisert: 06/03/2012

Ny bok peker på det presserende behovet for en omfattende omstilling til bærekraftighet.

Vår sivilisasjon står overfor en omfattende krise, en systemkrise. ‘The Economic Man’ må omstilles og utvikle en ny bevissthet som kan drive utviklingen fremover. Vi befinner oss i en kritisk periode hvor gamle begreper ikke lenger holder, samtidig som nye enda ikke er på plass.

Dette er utgangspunktet for boken Den Store Omstilling av Jørgen Steen Nielsen, mangeårig journalist i avisen Information. Tittelen refererer til de store endringene verdenssamfunnet står midt inne i. Boken kom ut umiddelbart før FN’s Rio + 20-konferanse i juni 2012 og bærer undertittelen Fra systemkrise til grønn økonomi. Her siktes det til flere spesifikke aktørers initiativ og bidrag til en omstilling.

Boken gjør rede for karakteren av den finansielle, den økologiske og den økonomiske krisen, som samlet betegnes en systemkrise. Den økonomiske vekstens mangel på bærekraftighet dokumenteres, samtidig som forfatteren avviser at løsningene kan ligge i fortsatt økonomisk vekst.

Boken er utstyrt med omfattende noter, og den inneholder dels en kartlegging av verdens kritiske tilstand, dels elementer til en strategi for en vei videre.

Med inspirasjon fra bl.a. Herman Daly og tenketanken New Economics Foundation presenterer Jørgen Steen Nielsen en rekke forhold som bør endres for å få til en konstruktiv omstilling.

Alle disse forholdene er krisetegn, som vi fragmentarisk konfronteres med nå. Hos Jørgen Steen Nielsen er disse samlet og dokumentert, og han gir et overblikk over et vanskelig tilgjengelig stoff satt inn i et fremtidsrettet perspektiv. Hvilke andre steder har vi for øvrig sett det bli formidlet bedre enn dette?

Et oppgjør med vekstdogmet forutsetter etablering og spredning av en ny kunnskap om verdens tilstand. Jørgen Steen Nielsen siterer John Fullerton, leder av det grønne Capital Institute, som sier: „Naturlige systemer går ikke mot å skape maksimal effektivitet. De går mot å finne den rette balansen mellom effektivitet og motstandsdyktighet“. Det er nettopp dette de naturlige systemene vil! Vårt desperate fokus på vekst vil derimot medføre at vi ødelegger dyrkbare arealer og naturressurser og at vi vil oppleve ulike former for kollaps.

Maurice Strong, en av hovedkreftene bak både FN’s første miljøkonferanse i 1972 og FNS’s Rio-konferanse om miljø og utvikling i 1992, uttalte på Rio + 20-konferansen om bærekraftighet i juni 2012 at nasjonene ikke har levd opp til anbefalingene fra 1992. Det råder et skjærende misforhold mellom vitenskapens anbefalinger og politikernes fortsatte avholdenhet mot å „bryte med selve den globale økonomisk grunnleggende struktur“ (Jørgen Steen Nielsen).

Ifølge forfatteren skal det satses på omstilling til bærekraftighet over en bred front. „Bedrifter skal kunne se nye muligheter for nyttig produksjon innen for bærekraftighetens rammer. Lokalsamfunn skal se veier til oppblomstring for lokal økonomi, sysselsetting og engasjement. Det enkelte menneske skal oppleve en rikere tilværelse ved å erstatte individuell kappestrid og grådighet med felles ansvar og virke i det nære“ (s. 195).

Politikerne er generelt fastlåste i sin snakk om vekstreligionens fortreffelighet, i stedet for å understøtte en bærekraftig omstilling. Derfor blir det avgjørende i hvilket omfang lokale omstillingsinitiativ kan påvirke det politiske nivået, også på kommunenivå. Lokale initiativ til omstilling bør kunne inspirere politikerne til å gjennomføre systemiske reformer, både på nasjonalt og globalt nivå. Dette er noe Jørgen Steen Nielsen mer enn antyder i denne boken.

Jørgen Steen Nielsen

Den store Omstilling – fra systemkrise til grøn økonomi

ISBN 978-87-7514-3627

Informations Forlag 2012