Nr. 2012/3
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

BERAS – et ideelt landbruk

Publisert: 06/03/2012

Østersjøen har en utfordring med utslipp av store mengder næringsstoffer. Da vannet kun kan ledes ut gjennom de danske sundene, er det ingen utskiftning utenfra for vannet som renner ut i Østersjøen fra innsjøer og elver.

Hvis landbruket bidrar med ytterligere forurensning, kan dette vokse til et stort problem.

I et stort internasjonalt utviklingsprosjekt mellom forskere og jordbrukere i alle landene rundt Østersjøen prøver man å fremme et virkelig bærekraftig matvaresystem. Ikke bare økologisk, – for det stempelet er ikke alltid nok. Men ideelt sett et landbruk som er selvforsynende med gjødsel og som forsyner lokalsamfunnet med mat. Tre danske gårder er med i prosjektet, en av dem er Merkurs kunde Krogagergaard.

Se mer på www.krogagergard.dk og www.beras.eu .

Foto: Krogagergaard