Nr. 2012/3
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Situasjonstrening som ruster deg for framtiden

Chris McCormick og Jannike Østervold

Publisert: 06/03/2012

Situasjonstrening er storytelling og visualisering av forskjellige opplevelser fra arbeidslivet. Profesjonelle prosessledere og skuespillere iscenesetter og gjenspeiler jobbhverdagen og får i gang en interaksjon der deltakerne er med på å forme og forandre karakterene og utfallet.

I det virkelige livet må man håndtere vanskelige situasjoner der og da, når de oppstår. Ofte under tidspress og med høyt stressnivå. Men det er likevel mulig å forberede seg, gjennom situasjonstrening, der profesjonelle skuespillere lar deg øve på hypotetiske, men realistiske konfliktsituasjoner.

Splint AS har 10 års erfaring med bruk av situasjonstrening i næringsliv og offentlig sektor, og de kobler situasjonstrening med stressmestrings- og kommunikasjonsverktøy.

Glimt fra en åpen visning av Splints arbeidsmetoder

Vi er på kontoret til en avdelingsleder i en bedrift, en seniormedarbeider med lang fartstid. Inn av døren kommer en ung og dynamisk ekstern konsulent som avleverer en rapport med radikale effektiviseringsforslag, som går langt utover det oppdragsgiveren hadde forestilt seg. Scenen blir først spilt gjennom med et høyt konfliktnivå, der avdelingslederen går i forsvar og konsulenten blir hissig.

Deretter ble den startet på nytt og stoppet før konflikten hadde fått tid til å bygge seg opp. Hva nå? Publikum blir oppfordret til å komme med forslag. Skuespillerne tar forslagene fra salen og spiller scenen i forskjellige versjoner. Nye muligheter åpner seg. Tilskueren får kjenne på sine egne holdninger. En identifiserer seg kanskje med den ene eller andre parten og kjenner igjen noe fra sin egen arbeidshverdag.

Improvisasjon, men grundig forberedt

Som tilskuer på en av Splints visninger kan det virke som man er på en improvisasjonsteaterforestilling. Men det ligger grundige forberedelser bak hver workshop, og daglig leder Chris McCormick forteller at så mye som 90 % av workshop’ene er skreddersydde for den enkelte kunde. Det gjennomføres grundig research og dialog med kunder og individuelle medarbeidere før en workshop ferdigstilles.

Gjennom øvelsene er deltakerne med på å formulere og samskape bedriftskulturen, og det etableres et kommunikasjonsfelt mellom alle nivåer i bedriften. Det er enklere å gå inn i et slikt kommunikasjonsfelt når det er fiksjon.

Splint får tilbakemeldinger fra fornøyde kunder, som forteller om en mer åpen dialog, tryggere ledere, økt motivasjon og glød etter gjennomført workshop. På kundelisten står både store og små bedrifter. Blant de større oppdragene var en samling for 50 plattformsjefer og 50 hovedverneombud i Statoil, der tema var samhandling og dialog.

Foruten Chris består Splint av kreativ leder Maiken McCormick og partner Katerina Medbøe Eriksen. I tillegg er det 12 dyktige freelancere som er prosessledere og skuespillere i Splint. Både Maiken og Chris deltar i alle deler av prosessene – fra workshopdesign til å være aktive som skuespillere.

Splint er aktive innen områder som Ledertrening, Helse Miljø Sikkerhet, Mangfold, Samfunnsansvar (Corporate Social Responsibility (CSR) og Corporate Shared Value (CSV)).

Mer informasjon på www.splint.no.

Splint AS er kunde i Cultura Bank