Nr. 2012/3
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Tema: Utdanning, utvikling og arbeidsliv

Publisert: 06/03/2012

I dette nummeret av Pengevirke ser vi nærmere på det moderne samfunnets tilnærming til læring og arbeidsliv. Vi skildrer flere nye måter å tenke på det å gå på skole, og vi ser på hvordan det kan skapes et fornuftig og bærekraftig arbeidsliv.

I dag føler mange barn og unge seg utenfor hvis de ikke er gode på de samme områdene som andre på deres egen alder er, og hvis de ikke faglig passer inn i på det klassetrinnet de burde.

Når de unge kommer ut på den andre siden og står med vitnemålet sitt i hendene, er tiden inne til å finne en jobb. Og her gjentar forløpet seg. For enten er du med, eller så er du det ikke. Du er enten i arbeid, eller du er arbeidsledig. Den økonomiske krisen har imidlertid gjort det vanskeligere å finne en jobb, og enda flere føler seg uten nytteverdi, fordi de står utenfor arbeidsmarkedet.

Noe tyder på at tiden er inne til å tenke i nye baner.