Nr. 2019/1
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Invester i Cultura Bank

Cultura Bank fortsetter å vokse, og med vekst i forvaltningskapital og utlån øker også behovet for egenkapital. Banken tar sikte på å utvide egenkapitalen med inntil 10–15 millioner gjennom en emisjon i mai 2019.

Snart får du sjansen til å bli medeier i banken din. Din investering gjør at vi kan låne ut det 7- dobbelte, så alle bidrag er kjærkomne.


Fyll ut skjemaet nedenfor hvis du ønsker å holde deg oppdatert om emisjonen.


Egenkapitalbevis er fritt omsettelige verdipapirer som utstedes av sparebanker. Som eier av egenkapitalbevis eier man en del av egenkapitalen i banken og kan få utbytte dersom bankens overskudd tillater det. Utbyttet bestemmes av styre og forstanderskap.

Cultura Banks egenkapitalbevis er ikke børsnotert.

Les mer om egenkapitalbevis