Nr. 2019/1
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Mennesker løser praktisk konferanseoppgave på gulv
Denne gulvoppgaven var en del av en ASD-konferanse.

ASD – en internasjonal non-profit organisasjon

Denne gulvoppgaven var en del av en ASD-konferanse. (Tekst: Erle Bryn og Trond Parelius Johnsen)

Publisert: 18/03/2019

ASD – Association for Social Development – er en internasjonal non-profit organisasjon for konsulenter, kursholdere og forskere som primært arbeider med organisasjons- og individutvikling.

ASD har ingen ansatte, alt arbeid utføres av medlemmene selv. ASD har sitt opprinnelige utgangspunkt i Nederland og Bernard Lievegoeds arbeid med konsulentorganisasjonen NPI etter krigen.

ASD har drøyt 120 medlemmer og ca. 30 i søkeprosess. Medlemmene er spredd over ca. 20 land. ASD har størst fotfeste i mellom-europeiske land, men har også mange medlemmer i Brasil. Vi møtes til en konferanse første helg etter pinse hvert år. I 2018 var vi i Tyskland og i 2019 blir konferansen i Brasil. Norge arrangerte konferansen i 2009 på Klækken. Konferansen varer i fem døgn og dekker faglige temaer og prosesser for den enkeltes personlige utvikling. Felles for medlemmene i ASD og søkere er at de har en eller annen tilknytning til, eller fascinasjon for, antroposofi.

Det er utviklet mange metoder og prosesser som benyttes av konsulenter både i og utenfor ASD og langt utenfor antroposofiske institusjoner. Medlemmene fremstår som alminnelige rådgivere på mange felt innen bedrifter, organisasjoner og det generelle samfunnsliv, men vi er alle også opptatt av at livet og vår rådgiverfunksjon er mer enn en faglig utfordring. Vi tilstreber at tanker, følelser og viljes-strømmer integreres i vårt arbeid, med en bevissthet om at mennesket også har spirituelle behov.

Gjennom året samarbeider flere medlemmer i prosjekter. Man kan dele kompetanse eller fungere som sparringspartnere for hverandre. Mange henter inspirasjon fra konferansene og transformerer og integrerer tilført lærdom på sin egen måte.

De mange gode menneskemøtene i konferansene har stor betydning. Det er fascinerende å erkjenne at det stadig er nye mennesker som blir viktige for en på konferansene. Vi opplever å få tilført ny kunnskap og opplever støtte og en god oppfølging i forhold til valg og retning i livet. Vi opplever at konferansene hvert år har relevans for vår hverdag. I årets konferanse vil vi arbeide med en videreføring av tematikken ‘The power of not knowing’ og hvordan man på ulike måter kan håndtere usikkerhet. Hvordan kan vi best sette oss i stand til å møte det som kommer mot oss fra en ukjent framtid?

Om du selv er en konsulent som føler at dette gir resonans for deg, eller du kjenner en konsulent det passer for, håper vi å bli kontaktet for en uforbindtlig samtale om ASD og de mulighetene ASD gir.