Nr. 2015/1
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Småbøndenes egen tefabrikk

Publisert: 26/02/2015

I Uganda er Mpanga Growers Tea Factory hovedinntektskilde for 800 familier i Kabarole og Kyenjojo distriktene. Mer enn 4 700 mennesker får sitt levebrød fra teproduksjonen.

Mpanga Growers Tea Factory er én av fire fabrikker som tidligere ble eiet av Uganda Tea Growers Corporation. Virksomheten ble opprinnelig grunnlagt ved en lov fra 1966 i kjølvannet av Ugandas uavhengighet. Ideen bak fabrikkene var at den skulle beskytte de små eiendomsløse tedyrkerne mot konkurrenter. Planen var at disse, som hadde en slags husmannskontrakter, i fremtiden skulle eie sin egen jord. I 1995 ble virksomheten privatisert, og denne gruppen av bønder ble oppfordret til å kjøpe andeler. Disse bøndene eier i dag hele virksomheten, og navnet er endret til Mpanga Growers Tea Factory A/S. Bedriften er en av de ledende teprodusentene i Uganda og leverer te av høy kvalitet til både det lokale og internasjonale markedet.

Centenary Bank har spilt en nøkkelrolle i finansieringen av virksomhetens vekst. Ved hjelp av et samlet lån på over 5,5 millioner kroner har bedriften kunnet gjennomføre en gjennomgående fornyelse av fremstillingsprosessen og har økt den årlige produksjonen fra 35 000 til 80 000 tonn te. Bedriftens revisor Okello James påpeker at denne veksten ville vært vanskelig uten Centenary Banks støtte og gode rådgiving. „Vårt forhold til banken er riktig godt, og vi gleder oss over å være vekstpartnere“.