Nr. 2016/4
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Kvinner lager blomsterdekorasjoner
Zahra har skapt arbeidsplasser for flere kvinner i landsbyen
Etiske banker

Blomster som livsgrunnlag

Publisert: 13/12/2016

Tidligere arbeidet Zahra som skredder. Men hun sluttet å sy da hun hørte om First MicroFinance Bank Afghanistan (FMFB-A).

40-årige Zahra er i gang med å arrangere plastblomster og perler i et nytilbygget værelse i sitt hjem i den afghanske Balkh provinsen. Hun skiller blomstene forsiktig. Trer dem med perler og arrangerer dem kunstnerisk. Gulvet i rommet er fylt med fargerike blomster, tråder og perler.

«Jeg fikk opprinnelig et lån på 5 000 Afghanis (850 USD) fra FMB-A for to år siden. Det var en enorm hjelp, og nå kan jeg tjene til livets opphold», sier Zahra. Lånet har gjort henne i stand til å lage blomster av plast og selge dem på det lokale markedet.

Zahra er en del av en husstand på syv personer i landsbyen Yaka Bagh i Dehdadi provinsen, og i likhet med mange andre kvinner i landsbyen er hun blitt fratatt muligheten til å få en utdannelse. Hun kan ikke lese og skrive, men hennes ambisjoner har gjort at hun er en hardtarbeidende og dyktig blomsterprodusent.

«Det føles godt at jeg lager og selger mine egne produkter: Når jeg ser at folk kjøper og bruker dem, får jeg bedre selvtillit», sier Zahra, som er mor til fem barn. Etter å ha startet opp virksomheten søkte hun enda et banklån på 100 000 Afghanis (1 700 USD). De har hun brukt til å utvide virksomheten.

En av tre låntakere er kvinner

Zahra fikk tilgang på kreditt gjennom Microfinance Investment Support Facility for Afghanistan (MISFA). MISFA vil bidra til økonomiske vekst i landet ved å utvikle en bærekraftig og inkluderende finansiell sektor for fattige mennesker samt små og mellomstore virksomheter, tre grupper som ikke har tilstrekkelig tilgang til banktjenester.

Med MISFA’s støtte tilbyr FMFB-A lån i 13 afghanske provinser til mindre virksomheter, som på grunn av sin størrelse ville ha vanskeligheter med å få godkjent et lån i konvensjonelle banker. Siden FMFB-A begynte å tilby lån til kunder i Balkh provinsen, har de fått 2 500 aktive kunder, som de forsyner med finansiering på i alt 92 millioner Afghanis (1,5 millioner USD) i næringslån. Kvinner utgjør mer enn en tredjedel av kundemassen.

Lånene forbedrer livssituasjonen

Før de fikk tilbud om lån, var de fleste mottakerne i en vanskelig økonomisk situasjon, men de har klart å snu livssituasjonen til det bedre ved hjelp av disse lånene. Ifølge avdelingsdirektør for FMFB-A, Mustafa Khayber, har banken også fungert som en god plattform for dem som ønsker å utvide sine små virksomheter. Khayber forteller: «I tillegg til å stille finansielle ytelser til rådighet for kundene tilbyr FMFB-A rådgiving med sikte på å forbedre virksomhetene. FMFB-A legger også til rette for utveksling av ekspertise og ideer mellom våre gamle og nye kunder, især innenfor markedsføring.»

Betaler skolen for sine fem barn

Zahra bruker sitt lån til å importere råmateriale fra utlandet til å lage sine blomster. Hun har også lært håndverket videre til yngre kvinner i sin landsby, og hun oppmuntrer dem til å lage blomster og arbeide i hennes virksomhet. Det har medvirket til at mange kvinner i nærområdet nå tjener egen inntekt ved å fremstille blomster. De selger produktene sine på et marked i byen Mazar-e-Sharip etter å ha skapt råmaterialene om til girlandere, buketter og blomster, beregnet på å pynte opp i hjemmene.

Selv andre aktører innenfor forretningsområdet beundrer produktene.

«Kvinner, især Zahra og hennes medarbeidere, lager vakre blomster. Alle våre kunder setter pris på de håndlagede produktene deres, og Zahra har til og med kunder i naboprovinsene Samangan og Kunduz», sier Ahmad Mir, som har en engros blomsterforretning på Shazada markedet, og tilføyer: «Kvinnene driver en ærlig forretning, og produktene deres lokker flere kunder hit.»

Men inntekten kan Zahra betale skoleutgifter for alle de fem barna sine, noe meget få kvinner i Afghanistan selv er i stand til. Men selv om hennes forretning har vokst, har hun større ambisjoner. Zahra vil søke om et enda større lån gjennom FMFB-A, så virksomheten hennes kan fortsette å vokse langt inn i fremtiden.