Nr. 2017/4
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Kokk lager mat på industrikjøkken
Hjelp til å komme inn på arbeidsmarkedet; Groupe SOS
Global Alliance for Banking on Values

De bekjemper sosial ekskludering

GABV / Hjelp til å komme inn på arbeidsmarledet; Groupe SOS. Foto: Crédit Coopératif

Publisert: 23/12/2017

Den franske Groupe SOS er kunde i den etiske andelsbanken Crédit Coopératif og har etter 33 år vokst seg til en tungvekter blant sosiale entreprenører.

I 1984 grunnla Jean-Marc Borellow SOS Drogue International, som senere skulle bli Groupe SOS. Det var en nystartet forening, som utviklet programmer for narkotikamisbrukere og hjalp dem i kampen mot avhengighet. Ett år senere ble SOS Habitat et Soins (Bolig og Behandling) lansert for å møte den voksende HIV-epidemien. Ni år senere ble SOS Insertions et Alternatives (Innslusing og Alternativ) skapt for å hindre sosial ekskludering. De tre organisasjonene eksisterte først uavhengig av hverandre, men slo seg senere sammen og dannet Groupe SOS. Dermed utviklet sammenslutningen seg til et helhetsorientert pleietilbud, som skulle hjelpe folk til å unnslippe sosial ekskludering. I dag består foreningen av 44 sosiale virksomheter og allmennyttige foreninger, som er aktive i hele Frankrike samt 35 andre land.

Gruppens omfattende samfunnspåvirkning

Groupe SOS har hele tiden arbeidet ut fra samme filosofi, og foreningens formål er fortsatt å oppfylle grunnleggende samfunnsmessige behov, som meningsfull aktivitet, helse, utdanning, bolig og eldreomsorg. På disse områdene yter de støtte til mennesker som befinner seg i en utsatt situasjon økonomisk eller sosialt.

Gutt spiller fotball

Solidaritet – internasjonalt arbeid i Afghanistan; Groupe SOS

I dag er 10 000 mennesker engasjert i de 44 sosiale virksomhetene og allmennyttige foreningene til Groupe SOS. De administrerer omkring 300 lokaliteter, som blant annet omfatter sykehus, barnehager, pleiehjem, utdannelsestilbud for mindreårige, sosial boligbygging samt integrasjonstiltak for mennesker med handicap. Bare i 2011 fikk mer enn én million mennesker støtte og hjelp.

Et lykkelig samarbeid

«Som sosial entreprenør deler Crédit Coopératif verdier med Groupe SOS. Det er verdier som høy grad av transparens, solidaritet og respekt for mennesket. De deler et grunnleggende engasjement for å skape et mere rettferdig samfunn.» Det forklarer Sarah Burgaud, som er prosjektleder for Groupe SOS. «Crédit Coopératif har støttet både våre store strukturelle prosjekter og de mindre organisasjonene i gruppen vår. Og fordi Crédit Coopératif har filialer i hele Frankrike kan vi nå dem fra alle våre aktiviteter i de 17 franske regionene.»

Benoît Bossut, kundeansvarlig hos Crédit Coopératif, er utrolig glad for at banken kan støtte en kunde som Groupe SOS, som etterhvert har utviklet seg til en innflytelsesrik aktør blant de sosiale entreprenørene. «Vår kjernevirksomhet skiller oss fundamentalt fra andre banker. Vår lange historie og samarbeidet med sosiale entreprenører og foreninger gjør at vi vet hvilke behov denne kundegruppen har. Og vi drar gjensidig nytte av hverandres kunnskaper – vi kjenner Groupe SOS’ problemstillinger, og de kjenner våre begrensninger som bank», sier Benoit.