Nr. 2021/2
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Unge mennesker i et forsamlingslokale holder frem kursbevis
Frivillige studenter som har fått opplæring i økonomirådgivning.
Global Alliance for Banking on Values

Bærekraftig bank i Sør-Russland

GABV / Center-invest Bank

Publisert: 17/06/2021

Gjennom prosjektet «Financial Literacy Center» i Rostov-na-Donu lærer Center-invest Bank opp frivillige til å spre kunnskap om grunnleggende økonomi.

Center-invest Bank er den første russiske banken som er blitt medlem av Global Alliance for Banking on Values (GABV). Banken ser det som en viktig oppgave å bidra til å spre kunnskap om økonomi og grunnleggende finansielle tjenester i et bredt lag av befolkningen og gjennom dette bidra til økt sosial inkludering og høyere levestandard. Sammen med det største universitetet i regionen har banken startet «The Financial Literacy Center project. De gjør det mulig for vanlige mennesker å lære om grunnleggende finansielle tjenester og få kunnskaper nok til å ta informerte valg om sin personlige økonomi og forstå potensielle risikoer og muligheter for gevinst. All rådgivning som senteret gir er gratis.

I løpet av de første fem årene har de utdannet 2 500 frivillige fra 15 universiteter. Frivillige og spesialister fra senteret har gitt mer enn 100 000 timer med gratis økonomirådgiving. De dyktigste studentene har fått mulighet til å ha praksis i Center-invest Bank, og mer enn 300 av dem endte opp med å bli ansatt i bankens profesjonelle team.

Ansatte i Center-invest Bank lærer opp studenter til frivillig arbeid, så de kan gi råd om privat økonomi, hvordan starte en bedrift, hvordan søke lån, bruk av nettbank, skattespørsmål og trygg bruk av bankkort. For å trene opp studentene bruker de en virtuell modell av banken med eksempler på virkelige dokumenter og IT-løsninger som blir brukt til å utføre banktjenester. Det gjør det lettere for studentene å ta til seg ny informasjon og forstå hva det innebærer i praksis.

For etablerere tilbyr senteret trening i å bruke bankens nettbank for bedrifter i tillegg til at de kan få råd om skatt, finans og regnskap.

Senteret tilbyr også regelmessig kurs for pensjonister, der de får lære hvordan de kan betale regningene sine mens de sitter behagelig hjemme i stuen, hvordan de kan bruke bankkortet til å få pensjonen uten å måtte stå i kø og ikke minst får de mulighet til å spørre om alt de måtte lure på om bank og økonomi.

Oversatt av Jannike Østervold.