Nr. 2015/3
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Energieeffektivitet i kald hovedstad

Publisert: 26/02/2015

Xacbank i Mongolia gir mikrolån til energieffektive tiltak i verdens kaldeste hovedstad, Ulan Bator. For Yandon Nansalmaa utgjorde reduksjonen i de årlige utgiftene til brensel mer enn to månedslønner. Dette gjorde det mulig for henne å bruke mer penger på mat og andre nødvendighetsartikler.

Ulan Bator er verdens kaldeste hovedstad, og mellom september og mai synker temperaturen ofte til minus 30 grader. Familiene bor i trehus eller gér-telt: tradisjonelle, mongolske filttelt hentet fra landdistriktene. Yondon Nansalmaa er en av 700 000 innbyggere i Ulan Bators gér-distrikt – et vidtstrakt lappeteppe av delvise byområder, preget av lave inntekter og dårlig isolerte boliger. For å holde varmen er de fleste familiene nødt til å benytte ineffektive varmeovner, som sluker 4,5 tonn kull i året. Dette har to konsekvenser: utgiftene til brensel legger beslag på opp til 30 % av årsinntekten, og den massive mengden kull som brennes bidrar til 60 % av Ulan Bators forurensning – noe som gjør byen til den nest mest forurensede i verden.

Vinteren 2010 holdt Nansalmaa ut det kalde været på samme måte som de fleste andre familier, ved å bruke en stor del av inntekten sin på brensel, noe som betød at det var færre penger til mat, klær og til å dekke barnas behov. Alternativene var altfor dyre. Energieffektive varmeovner koster nemlig så mye som 350 000 Mongolske Tugrik (MNT), eller ca. 250 USD. Og andre metoder for å holde på varmen – inklusiv forbedret isolering (gér-tepper) og bygging av entréer koster opp imot 600 000 MNT (430 USD). Som ledende frivillig medarbeider ved det lokale regjeringskontoret tjener Nansalmaa bare 140 000 MNT (100 USD) per måned, som hun sper på med inntekter fra sin hjemmebaserte systue. På dette tidspunktet etablerte XacBank et nettverk av produktsentre rundt omkring i gér-distriktene, som solgte energieffektive produkter med støtte fra Mongolias Fond for Ren Luft og Millenium Challenge Corporation. XacBanks mikrolån har lempeligere krav til garantistillelse, lavere rente og fleksible tilbakebetalingsordninger, som gjorde disse lånene tilgjengelig for lavinntektskunder. Ved å installere energieffektive tiltak: en varmeovn, et gér-teppe og en entré, kunne kundene redusere sitt brenselsforbruk med opp til 50 %.

De ekstra innsparingene og den økte komforten hun fikk som følge av de energieffektive produktene forandret livet for Nansalmaa. Reduksjonen i de årlige utgiftene til brensel utgjorde mer enn to månedslønner. Dette gjorde det mulig for henne å bruke mer penger på mat og andre nødvendighetsartikler. „Dette var det første lånet jeg noen gang har tatt opp,“ forklarer Nansalmaa. „Jeg var ikke optimistisk … Jeg var virkelig pessimistisk med hensyn til sannsynligheten for å få et lån. Men XacBank gav meg et lån på tross av den lave inntekten min.“ Det var særlig viktig for henne at det var så ukomplisert å få etablert lånet. „Banken forsynte meg med alle dokumentene, og alt var klart i løpet av to dager.“

Nansalmaas opplevelse med XacBanks energieffektive produkter er bare én av nesten 100 000 husholdningers. Til sammen har disse individene en enorm innvirkning på Ulan Bators luftkvalitet, noe som betyr at helse og eksistensgrunnlag for lokalsamfunnet forbedres og at det skapes en høyere miljømessig bevissthet. Dette vil sette standarden for årene fremover.