Nr. 2016/2
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Landskap i Nepal

Solenergi gir økonomisk vekst i Nepal

Publisert: 21/06/2016

Mahasher Rai driver en butikk med kontorartikler og et trykkeri i landsbyen Chyasmitar i Khotang distriktet. Han har også et datarom utstyrt med 10 PC’er. Firmaet hans er i vekst. Strømmen som brukes til å drive de små virksomhetene kommer fra et lite solcellenettverk installert af Shree Halesi Solar Minigrid Company.

«Jeg er glad for inntekten fra firmaet. Den hjelper meg til å forsørge familien og til å gi kurs i grunnleggende PC-bruk for landsbyboerne.»

Men det så helt annerledes ut i begynnelsen av 2015 da strømforsyningen i Chyasmitar knapt nok var i stand til å dekke belysning til husholdningene.

1 av 3 uten elektrisitet

33 % av Nepals 28 millioner mennesker har ikke tilgang til elektrisitet, og 39 % av befolkningen på landsbygda er uten lys etter mørkets frembrudd. Der hvor husholdningene har tilgang på strøm er det et underskudd på 500 MW i forhold til etterspørselen, og det betyr hyppige avbrudd i strømforsyningen og ujevn spenning. Fjerntliggende landsbyer er fortsatt ikke koblet til det nasjonale strømnettet, først og fremst fordi de tynt befolkede områdene er vanskelig tilgjengelig, så det er krevende å bygge overføringslinjer. Flertallet av disse landsbyene baserer seg fremdeles på parafin og batteridrevne Tukis (lamper). Lav el-etterspørsel i disse distriktene gjør det økonomisk ulønnsomt å utvide det nasjonale strømnettet til å inkludere dem.

Lokal energiproduksjon, som solenergi, har vært et lønnsomt alternativ i områder hvor el-forsyningen har fortsatt å være et problem. Solenergi har likevel ikke fått ordentlig fotfeste i regionen, fordi den økonomiske siden av saken ikke er klar nok for forbrukerne og de har ikke råd til de høye oppstartskostnadene.

NMB Bank blev kontaktet av Shree Halesi Solar Mini Grid Company med henblikk på å finansiere tre selvstendige mikro-elnet systemer til bruk i landsbyområderne Chyasmitar, Kaduwa, Khotang og Harkapur. Prosjektet ble støttet av Asian Development Bank, som har et prosjekt for å matche energientreprenører med investorer.

Solcellepanel

Solcellepanel

De tre utvalgte landsbyene skal være pilotprojekt for soldrevene mikro-elnet og skal etter planen ha installert tre mikro-elnet systemer, som skal forsyne 25 forretninger og 83 husstander med tilsammen 95KWh per dag.

Husstandene og forretningerne i alle tre landsbyer brukte tidligere små frittstående solcelleanlegg med en kapasitet på 40–80 Watt – som bare var nok til belysning og ikke nok til større apparater, som kjøleskap, PC’er og TV. Dette var en hindring for fremvekst av lokale virksomheter og økonomisk aktivitet i disse områdene.

I de seks månedene som er gått siden NMB Bank sa ja til å finansiere projektet har Shree Halesi Solar Minigrid Company elektrifisert tre landsbysamfunn – Harkapur, Kaduwa and Chyasmitar. Den totale genererte kapasiteten på 34,8 kilowatt har skapt mulighet for belysning i 133 hustander og leverer strøm til 35 nye bedrifter. Virksomheter som hoteller, kyllingfarmer, butikker og bensinstasjoner har gitt ny vitalitet til økonomien i disse tynt befolkede områdene.

NMB bank er fornøyd med resultatet: «Finansiering av bærekraftige energiprojekter gir en følelse av å ha utrettet noe. Vi er kommet nærmere til å oppfylle bankens visjon om å medvirke til positive endringer i økonomien i de områdene vi investerer i, men viktigere, å øke livskvaliteten for mennesker og oppnå langsiktig bærekraft.»