Nr. 2017/1
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Mann og kvinnej står sammen
Lars Hektoen og Eva Joly på Febeas årsmøte i Oslo i 2009. Foto: Stian Torstenson
Verdibaserte banker

FEBEA

Lars Hektoen / Tidligere banksjef Lars Hektoen og Eva Joly på Febeas årsmøte i 2009.

Publisert: 24/03/2017

Føderasjonen av Europeiske Etiske og Alternative Banker ble grunnlagt i 2001, og Cultura Bank har vært medlem siden 2004. Cultura Bank har de siste årene representert de tre nordiske bankene i Febeas styre.

I 2009, mens de kalde vindene fra finanskrisen blåste som hardest, arrangerte Cultura Bank Febeas årsmøte i Oslo, med deltakelse av blant annet Eva Joly, som da var engasjert som rådgiver av den islandske nasjonalbanken i arbeidet med å rydde opp etter krisen. Cultura Bank og alliansen av alternative banker ble naturlig nok løftet frem som motvekt til det konvensjonelle bank- og finansvesenet, som langt på vei ble holdt ansvarlig for krisen.

Febeas 27 medlemmer utgjør en blanding av kooperative banker, sparebanker og andre finansinstitusjoner, som for eksempel det franske utviklingsfondet SIDI, som ligner litt på det norske Norfund, og ulike østeuropeiske finansinitiativer. Tyngden med hensyn til størrelse utgjøres imidlertid av de kooperative franske og italienske bankene. Ellers er de fleste EU-land i tillegg til Norge og Sveits representert.

Febeas hovedmålsetning er å gjøre denne typen banker, som hver for seg er relativt små (selv om Crédit Coopératif har utlån på godt over 100 milliarder kroner og over 300 000 kunder) mer synlige for regulerende myndigheter, ikke minst inn mot EUs organer. Dette arbeidet har medvirket til lavere kapitalkrav for utlån til små bedrifter og etablering av flere programmer som støtter oppstart av nye bedrifter. Febea har stasjonert en medarbeider i Bryssel som sørger for kontinuerlig oppfølging inn mot EU. Et annet viktig arbeidsfelt for Febea er å støtte fremveksten av nye bankinitiativer. I de senere årene har mye av arbeidet rettet seg mot de nye EU-medlemmene i øst med medlemmer blant annet fra Kroatia og Slovenia.

De større bankene innen Febea; Crédit Coopératif, Banca Etica og Alternative Bank Schweiz, er som Cultura Bank også tilsluttet GABV, og de to organisasjonene har i det siste kommet nærmere hverandre. Kriteriene for medlemskap er i det store og hele sammenfallende, bortsett fra at GABV stiller krav om banklisens. Nærheten til EUs organer gjør Febea til en viktig lobbyist på vegne av de små etiske bankene i arbeidet med å demme opp for uforholdsmessig strenge krav, som først og fremst er myntet på de store bankene.

I 2007 dro Cultura Bank direkte nytte av Febea-fellesskapet da banken skulle hente inn hele 20 millioner kroner i ny egenkapital. Dette hadde ikke vært mulig uten et solid garantikonsortium ledet av Crédit Coopératif. Et blikk på listen over de største eiere av Culturas egenkapitalbevis illustrerer den gjensidige solidariteten mellom bankene i Febea, og Cultura har på samme måte investert i noen av de europeiske ‘søsterbankene’. For Cultura Bank gir det ekstra styrke å kunne støtte seg til de utenlandske nettverkene av likesinnede banker.

Febeas nettsider