Nr. 2012/1
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Dame går ut av glassdør.

Å flytte penger er å flytte holdninger

Vincent Siciliano, administrerende direktør for New Resource Bank

Publisert: 05/03/2012

De amerikanske kampanjene ‘Move Your Money’ og ‘Bank Transfer Day’ setter fokus på verdien av de lokale og bærekraftige banker, noe New Resource Bank nyter godt av.

Det er vanskelig å vite hvor mange mennesker i USA som flyttet pengene sine på grunn av Bank Transfer Day, en grasrotbevegelse som pustet nytt liv i den allerede eksisterende Move Your Money-kampanjen. Denne kampanjen oppfordrer folk til å si opp kundeforholdet sitt i storbanker til fordel for lokale banker og andelskasser. Tallene på nyåpnete konti i små og lokale banker er ikke tilgjengelige, men på hjemmesiden til Move Your Money rapporteres det at mer enn 80 000 mennesker har gitt tilsagn om å flytte innskuddene sine. Credit Union National Association, de amerikanske andelbankenes forening, beretter om mer enn 650 000 nye andelskassekonti i perioden september til november.

New Resource Bank har uten tvil hatt fordel av dette. Et rekordhøyt antall nye kunder åpnet konti hos oss i løpet av fjerde kvartal 2011. Vanligvis oppretter vi 40–60 nye konti hver måned. I oktober åpnet vi 154 nye konti. Antallet nye kunder vokste gjennom taket i de to første ukene av november, hvor vi åpnet 174 nye konti. Og nye kunder fortsetter å strømme til, selv om Bank Transfer Day var den 5. november.

For å se dette innholdet er du nødt til å godta informasjonskapsler for følgende kategorier:
statistics, marketing.

En del av suksessen skyldes vår egen Move Your Money-kampanje, hvor vi tok i bruk sosiale medier, e-mail, postkort og innhold på hjemmesiden vår. Jeg poengterer dette fordi de større Move Your Money og Bank Transfer Day-kampanjene primært har vært drevet av frustrasjon over storbankenes kundeservice og det at de har mottatt hjelpepakker, i motsetning til kundenes egne ønsker om å få pengene deres til å virke i det godes tjeneste. Mange i USA vet ikke at de har muligheten til å velge banker som fokuserer på bærekraftighet, på linje med vår bank. Vi hadde behov for å bli en del av debatten og introdusere ideen om at folk kan kreve mer av bankene sine enn kun god service og etisk forretningsførsel, selv om dette også er egenskaper som vi selvfølgelig støtter og selv praktiserer.

Vi oppmuntrer folk til å tenke på andre måter om penger ved å stille dem et spørsmål, som danner grunnlaget for vårt særpreg: „Vet du hvor pengene dine sover om natten?“ Når vi stiller dette spørsmålet, reagerer folk med nysgjerrighet og litt uro.

Søken etter bærekraftighet i bankverdenen

Hos New Resource Bank er vår visjon om å fremme en bedre verden ledetråden for hvordan vi beslutter å gi lån. Vår målsetning er å oppnå en låneportefølje hvor 100 prosent av midlene er investert i virksomheter som fremmer bærekraft. Vi har ikke nådd denne målsetningen helt ennå. Tradisjonelle lokalbankslån gitt i vår utbyggingsfase utgjør rundt 42 prosent av vår nåværende portefølje. Men i 2009 besluttet vi å kun gi lån som er i overensstemmelse med formålet vårt. Nå skal alle låntakere være grønne virksomheter eller virksomheter som forplikter seg til å bli mer bærekraftige.

Vincent Siciliano, administrerende direktør for New Resource Bank siden 2009, mener at bankene har en unik mulighet til å påvirke lokalsamfunnet i en positiv retning.
Vincent Siciliano, administrerende direktør for New Resource Bank siden 2009, mener at bankene har en unik mulighet til å påvirke lokalsamfunnet i en positiv retning. Foto: New Resource Bank

En måte å vurdere vår porteføljes bærekraftighet og å hjelpe kundene våre til å gjøre fremskritt i forhold til dette, er vår Client Sustainability Assessment. Dette er en ‘bærekraftighets-vurdering’ som alle nye og eksisterende kunder skal gjennomgå. Vurderingen ser spesielt på hvor en kunde befinner seg på en firedelt skala: begynner, utvikler, førende og ekspert. Etter å ha gjennomgått vurderingen får kundene våre en verktøykasse tilpasset sine spesifikke resultater, som gir dem veiledning om hvordan de kan bli mer bærekraftige. Målsetningen vår er at kunder skal avansere til det neste nivået eller høyere, etter hver påfølgende vurdering. I den første gruppen av 40 virksomheter som gjennomførte vurderingen, fikk flertallet over begynnernivået, noe som indikerer at de allerede har tatt seriøse skritt på veien mot bærekraftighet.

Fremtiden

Vårt umiddelbare fokus går på å hjelpe virksomheter og organisasjoner i Nord-California med å drive virksomhetene deres ut fra ideen om den tredoble bunnlinjen. I takt med at vi blir bedre og bedre til å utvikle disse formene for tillitsfulle mentorordninger, vil vi ekspandere ut over Nord-Californias grenser til andre deler av landet. Vi ønsker å være den beste banken i verden til å tilby bærekraftig virksomhetsekspertise.

Ser vi på det større bildet, er det virkelig mulig at vi er på nippet til å se fundamentale endringer i den måten økonomien vår fungerer på sett i perspektiv av vekstrater, arbeidsledighetstall, sparing og en nytenkning av hva kapitalismen står for og hvordan den håndterer sosiale og miljømessige påvirkninger.

Man har diskutert disse forholdene lenge, men det later til at de fleste trodde at litt regulering i ytterkantene var nok til at markedene ville være selvkorrigerende. Vi kan så avgjort se ut fra nedsmeltningen av de finansielle markedene i 2008 at en liten smule regulering så langt fra var nok til å redde finanssystemet. Man kunne da konstatere at de uhemmede markedene kun samlet opp risiko. Den rette løsningen er ikke en mengde reguleringer, selv om staten har en betydelig rolle å spille, men heller en nytenkning i forhold til verdier og formål.

En bank er i en unik posisjon til å være endringsfremmende, og i vårt tilfelle har vi verdier som går på bærekraftighet, transparens og fellesskap. Dette skaper retningen for den forandringen vi ønsker å se i de fellesskapene hvor vi bor og arbeider. Når alt kommer til alt er løsningene på de problemene vi nå står overfor at mennesker blir oppmerksomme på ikke bare mennesker, jordkloden og fortjeneste, men også på deres eget underliggende formål: „Hva ønsker du å oppnå? Hva ønsker du at ditt ettermæle skal være? Hva ønsker du å få ut av livet?“

Fakta

New Resource Bank ble stiftet i 2006 i San Fransisco. New Resource Bank er medstifter og medlem av Global Alliance for Banking on Values, sitter i styret til Green America, er rådgivende styremedlem for American Sustainable Business Council, og er medlem av Green Chamber of Commerce and Independent Bankers. New Resource Bank er sertifisert B Corporation og Green Business.

www.newresourcebank.com

Lenker

Bank Transfer Day

Move Your Money Project

Det finnes også lignende kampanjer i andre land:

Skift Bank Dag i Danmark

Move Your Money UK