Nr. 2018/1
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Barn og lærer i klasserom
Barn i Kambodsja lærer om økonomi og sparing gjennom et undervisningsprogram, som blant annet bygger på tegneseriefigurer og interactive spill. Copyright: Teachers Mutual Bank Ltd
Global Alliance for Banking on Values

Å spare for framtiden

GABV / Credit Union Foundation, Australia

Publisert: 20/03/2018

Økonomisk innsikt og å lære å spare kan gi kambodsjanske barn en bedre framtid.

Children’s Financial Literacy (CFL) er et undervisningsopplegg i økonomi, som gir innsikt og oppmuntrer barn til å ha gode sparevaner. Arbeidet drives av Credit Union Foundation Australia (CUFA). Ved tilførsel av midler fra Teachers Mutual Bank Ltd kan CUFA nå ut til nye skoler og områder. I 2016 investerte Teachers Mutual bank $60 000 i denne undervisningen. Det gjorde CUFA i stand til å nå ut til 40 nye grunnskoler med omtrent 10 000 barn fra 7 til 12 år, i provinsene Kampot, Prey Veng, Takeo og Kampong Cham. Målet er å nå 500 klasserom og å involvere 200 lærere.

Tidlig start er den mest effektive måten for å skape en bæredyktig fremtid for barn fra lavinntektsfamilier. Direktør Dr. Peter Mason i CUFA sier at støtten fra Teachers Mutual Bank betyr svært mye for de unges muligheter i disse lokalsamfunnene i Kambodsja. Undervisningsprogrammet blir gjennomført av utdannede feltarbeidere med undervisningsmateriell som hjelper barna til å forstå og arbeide med økonomiske begreper.

Materiellet bygger på tegneseriefiguren Ronnie Riel. Riel er Kambodsjas valuta. Det brukes både trykksaker og interaktive spill på nettbrett. Nettbrettene vedlikeholdes av CUFA’s feltarbeidere og etterlates ikke på skolene.

MÅLSETTINGEN MED PROSJEKTET:

  1. Å øke forståelsen for sparing og grunnleggende økonomisk forståelse og ferdigheter.
  2. Å sette barna i kontakt med deres lokale bank.
  3. Oppmuntre barna til å spare hjemme eller i banken.
  4. Å øke den grunnleggende forståelsen for økonomi i lokalsamfunnet gjennom barnas læring.

STOR SAMFUNNSMESSIG EFFEKT

CUFA’s målestokk for såkalt Social Return on Investment, indikerer at Teachers Mutual Banks investering vil gi en økning på $156 000 i samfunnsmessig verdi. I tillegg til undervisningen i økonomiske grunnferdigheter tilbyr CUFA’s feltarbeidere også workshops for skoleledere og lærere slik at disse blir i bedre stand til å følge opp prosjektet. For å oppmuntre og støtte elevene i å utvikle gode sparevaner gjennomføres også hjemmebesøk og samtaler med foreldrene.