Nr. 2017/1
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Illustrasjon av bærekraftig samfunn so feirer Cultura Bank
Illustration: Siggie R. Würtz, ActVisual

Cultura Bank – 20 år

Jannike Østervold, assisterende banksjef i Cultura Bank

Publisert: 20/02/2017

I år er det 20 år siden Cultura Bank startet sin bankvirksomhet, som en videreutvikling av det tidligere medlemsbaserte Cultura Lånesamvirke.

Selv kom jeg inn døren i Cultura Bank for første gang for 19 år siden, da banklisensen fremdeles var ganske fersk, og fire mennesker klarte å drive hele banken alene. Etter å ha blitt intervjuet av både banksjef Svein Berglund og styreformann Erik Siem kom jeg gjennom nåløyet og ble ansatt i banken. Siden det har både banksjef og styreformann skiftet både en og to ganger, og de som startet banken har rundet pensjonsalder. Antall ansatte har økt til rundt 15 årsverk. Vi har fått betalingskort, nettbank, mobilbank og nå til og med SnapCash straksbetalinger, vi har endret datasystem og flyttet til nye lokaler, og kundene strømmer til som aldri før etter at vi fikk den flotte plasseringen på toppen av Etisk Bankguide i fjor. Bladet Pengevirke har vært med Cultura Bank i alle år siden 1999, i mange år som et felles norsk/dansk blad, som vi laget sammen med andels­kassen Merkur i Danmark. Den norske redaksjonen har hele tiden bestått av Arne Øgaard og Jannike Østervold. Pengevirke er 18 år i år – hadde vi vært en person, ville vi ha vært myndig og kunnet stemme.

Svært mye har forandret seg både i og utenfor banken på 20 år, men det underliggende verdisynet hjelper oss med å holde stø kurs i en verden der vi lever i en konstant flom av informasjon om alt vi kunne, skulle eller burde involvere oss i. Vi håper at Cultura Bank midt i dette klarer å holde fast på det som er vesentlig. Banksjef Kjell Fredrik Løvold tar opp nettopp dette i sin kommentar.

Vi har tenkt å feire Culturas 20 årsjubileum i hele 2017, blant annet gjennom hver måned å trekke frem en ‘månedens kunde’ for å vise bredden og livskraften i de prosjektene kundene våre er med på å finansiere.

Bli med og fortell historien om Cultura

I neste nummer av Pengevirke, som kommer i juni, vil vi ha Cultura Bank som hovedtema, og vi planlegger å få noen av dem som var med helt fra starten av til å fortelle historien om da banken ble til, samtidig som den nåværende ledelsen kan kaste blikket fremover og si noe om hvor vi er på vei.

Vi tenker oss at det også er mange i kretsen rundt banken som har en historie å fortelle, og en av jubileumsaktivitetene våre er å arrangere et gratis fortellerverksted der deltakerne får lage sin egen digitale historie.