Nr. 2020/4
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Tre mennesker på benk med hagebord utenfor hus.
Sommerkveld med pizza i hagen.
Hvordan vil vi bo?

En boform for fremtiden

Ida Rump, beboer i Generasjonskollektivet / Generasjonskollektivet

Publisert: 07/12/2020

Å bo i kollektiv er både sosialt, økonomisk lønnsomt og bærekraftig. Konfliktene som oppstår gjør bare at vi blir bedre kjent med oss selv og hverandre.

Bærekraftig frihet

I flere år har Ida Rump (57) og kjæresten hennes Volkmar Richter (58) hatt en drøm om å bo i kollektiv. Jannicke Langslet Kaardahl (48) har gått med den samme drømmen. I 2020 realiserte de drømmen ved å flytte inn i en gammel villa med stor hage i Horten. Senere kom Ahmad Rezaey (18) til. Kollektivet består nå av fire voksne og ett barn, Jannickes datter Gro Amalie (8). Det er åpent for flere. Huset har seks soverom, to stuer og en stor hage med plass til grønnsaker, høner og kaniner.

Vi ønsker å bo i kollektiv fordi vi har tro på alle de positive godene som følger med et sosialt og forpliktende fellesskap. Vi gleder oss til våre felles middager og ønsker å skape et hjem der vi har veiledende verdier og avtaler fremfor lister med regler.

Ida og Jannicke fremhever tre hovedfordeler med å bo kollektivt:

Tre hovedfordeler ved å bo kollektivt:

  1. Sosialt
  2. Økonomisk
  3. Bærekraftig

Ved å bo kollektivt kutter vi i våre utgifter, og dermed får vi større frihet til å ta andre valg, for eksempel ikke jobbe full stilling, lese mer, dra på turer, jobbe i hagen etc. Vi har kjøkkenhage, høner, kaniner og bier. Vi komposterer selv kjøkkenavfall. Ved å være flere om fellesrommene sparer vi utgifter til oppvarming og reduserer vårt CO2-avtrykk.

Vi fokuserer aktivt på hvordan vi kan kommunisere best mulig, og hvordan vi kan ta beslutninger hvor alle opplever at de blir hørt og lyttet til. På den måten forsterker vi vår sosiale bærekraft. Dette kan igjen føre til at vi som fellesskap står sterkere. For eksempel opplevde vi alle fellesskapet som en stor støtte under corona-lockdown i mars i år. Vårt fellesskap styrker oss sosialt, økonomisk og bærekraftig. Sammen er vi sterke!

En kvinne og en mann med et barn på en balkong med utsikt

17. mai-feiring på balkongen.

Slik lykkes vi

Det er to sentrale element i Generasjonskollektivet. Det ene er at vi har felles middager. Å samles rundt et måltid har en større funksjon enn bare det å bli mett. Det fungerer som et sosialt anker, hvor man snakker sammen og skaper kontakt gjennom å dele av våre hverdagsliv. Her skapes gode relasjoner og grunnlaget for god kommunikasjon.

Det andre sentrale elementet er at alle setter av tid til samtaler. Det er viktig for å finne gode løsninger for fellesskapet. Her tar vi opp praktiske oppgaver, for eksempel vasking og matlaging. Vi har også et møte i uka som vi kaller «community care», her kan vi for eksempel meditere, synge, spille et spill, fortelle om hvor vi selv er i livet og om hva vi verdsetter med hverandre.

For oss er disse to elementene en del av grunnmuren i kollektivet. Vi setter alle av tid til hverandre og vårt fellesskap. I et samfunn som ellers preges av mangel på tid, tror vi at å prioritere tid til fellesskapet er vår nøkkel til suksess.

«Vi skaper vår egen alternative familie, inspirert av fortidens generasjonsboliger. Å være en del av et fellesskap i ulike aldre gjør oss sterkere og mer bærekraftige. Dette er en vei til fellesskap. Vi ønsker å inspirere andre til å finne sine egne måter å oppleve fellesskap på», sier Jannicke Langslet Kaardahl.

Bofellene svarer:

Det beste med å bo i kollektiv er at det er flere å leke med.

Det er gøy å hoppe i trampoline med Volkmar.

Det er kjekt å gjøre triks med den store lekeballen som jeg kaller Buss sammen med Ida. Og jeg liker å lekesloss med Ahmad.

Det jeg liker minst er at jeg må rydde rommet mitt. Men det måtte jeg jo egentlig også før!

Hvorfor valgte du å flytte i kollektiv?

Min kjæreste reiser mye. Når han er borte, har jeg savnet at det var noen hjemme om ettermiddagen eller kvelden. Det gjør meg godt å ha flere rundt meg.

Hva er det beste med å bo i kollektiv?

Jeg lærer noe hver dag. Jeg får inspirasjon av å være sammen med de andre.

Hva er de største utfordringene med å bo i kollektiv?

Konflikter som kommer opp. Det er en del av det å bo sammen. Det hjelper, slik jeg ser det, at vi har mye erfaring med oss inn i fellesskapet. Jannicke har mye erfaring med personlig utvikling, og Volkmar og jeg har bakgrunn i bl.a. Kontaktskapende Kommunikasjon/Ikkevoldskommunikasjon. Konfliktene vi har hatt til nå har hjulpet oss til å bli bedre kjent med hverandre og oss selv.

Hvorfor valgte du å flytte i kollektiv?

Jeg har drømt om dette i mange år. Jeg ønsker å skape en slags alternativ familie der vi deler gleder og utfordringer. Jeg tenker også på datteren min og ordtaket: «It takes a village to raise a child.»

Hva er det beste med å bo i kollektiv?

Fellesskapet. Jeg liker å høre at det er noen i huset, at noen er hjemme.

At vi treffer beslutninger i lag gjør hverdagen lettere. Når vi deler på oppgavene knyttet til hjemmet, tar vi hensyn til hva hver enkelt av oss har lyst til eller er villig til.

Hva er de største utfordringene med å bo i kollektiv?

Å bli kjent med hverandre. Vi må sette av tid til å bli kjent. Det er en spennende prosess, men det krever også energi.

Det er sosialt å bo i lag. Man lærer mange ting av hverandre. Jeg lærer av de andre nasjonalitetene her. Jeg liker å få og ta ansvar og lære meg å lage mat for eksempel.

Fellesskap er viktig. Det er deilig å ha noen å være sammen med når jeg er hjemme. Jeg har mer energi om ettermiddagen enn jeg hadde da jeg kom hjem til meg selv alene.

Hvorfor valgte du å flytte i kollektiv?

Jeg opplever det som svært tilfredsstillende å bo sammen med flere mennesker. Det gir meg også glede å bo sammen med barn. Vi er sosiale vesener.

Hva er det beste med å bo i kollektiv?

  1. At det er flere mennesker å snakke med og være sammen med.
  2. Å få støtte når jeg strever med utfordringer utenfor kollektivet.
  3. At min kapasitet (viten, erfaring, ferdigheter) kan støtte de andre i kollektivet, og de andre kan støtte meg. I fellesskapet blir vi mer enn det vi er hver for oss.

Hva er de største utfordringene med å bo i kollektiv?

Det mest utfordrende er å stå i en interessekonflikt og oppdage at det er vanskelig for meg å forbinde meg med den andre partens behov. Da blir det utfordrende å medfølende (empatisk) forstå den andre fullt ut.

Les mer om generasjonskkollektivet

@generasjonskollektivet

Ida Rump er kunde i Cultura Bank