Nr. 2020/4
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Samling av Pengevirke-magasiner.
Ønsk deg et tema!

Hva skal Pengevirke skrive om i 2021?

Jannike Østervold

Publisert: 11/12/2020

Hvilke temaer synes du at vi skal ta opp i bladet?

Pengevirke har som hovedtanke å bringe videre positive impulser, eksempler på mennesker og bedrifter som gir positive bidrag til samfunnet, miljømessig og sosialt, og hvordan virksomhetene klarer å kombinere det med økonomisk bærekraft. For det er ikke nok bare å være idealistisk og iderik og innsatsvillig, de økonomiske hjulene må også gå godt nok rundt til at bedriften kan overleve fra år til år.

Selv om bladet har «Penge» i navnet, er vi like mye opptatt av andre verdier – livskvalitet, naturens rikdommer, det verdifulle i at vi opprettholder produksjon av lokal, økologisk mat, at vi har et mangfoldig og fritt kulturliv. Vi vil være med på å arbeide for et samfunn der boligforhold og arbeidsliv er organisert slik at alle mennesker har mulighet for å leve et verdig liv der de kan bidra etter evne, få dekket sine materielle behov og oppleve sosialt fellesskap. Et samfunn der vi har et lavere materielt forbruk og graden av gjenbruk av materialer er økt betraktelig.

Hjelp oss å spre kunnskap om de gode eksemplene – kanskje du kjenner noen som fortjener omtale i Pengevirke? Eller har du forslag til temaer som du ønsker at vi skal skrive mer om?

På forhånd takk for alle gode tips, som kan sendes til Jannike Østervold.