Nr. 2020/4
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Mann på varesykkel passerer kirkegård.
Grønn Hagepleie ved Kristen Rønnevik ute på oppdrag. Foto Nina Lill Veste

En kunstner i landskapet

Arne Øgaard og Kristen Rønnevik

Publisert: 11/12/2020

Hvordan erfare nye perspektiver og skape ny forståelse av landskapet hvor vi lever?

Kunstneren Kristen Rønnevik arbeider med å skape sosiale arenaer og møter mellom mennesker og bylandskap. Grunntanken er at naturen og dens økologi er læremesteren, men byen er både hage, lerret og scene der han utfolder sitt kunstneriske virke.

Hans mål er å erfare nye perspektiver, og han ønsker å være en helhjertet god og ansvarsfull venn med naturen og miljøet gjennom sin adferd i hverdagen.

Kristen Rønnevik er født og bor i Haugesund hvor han arbeider med perfomance, installasjon, tekst, stedsbestemt og prosjekt-orientert/relasjonell kunst. Arbeidsmetodene i hans kunstneriske virke er stedsbestemte, kontekstuelle, konseptuelt, tema- og idébaserte, og han visjon er: Miljøbevissthet i hånd og ånd.

Han viser i sine arbeider hvordan vi mennesker etterlater oss spor i naturen og i bymiljøet, og hvordan vi som samfunnsborgere kan ta et større ansvar og bli mer bevisste disse sporene og ta hensyn til en form for indre etikk og moral i vår adferd.

Han ønsker å stimulere til innsikt og kontakt mellom mennesker, lokal natur og omgivelser. Deltagelse og dialog er et gjennomgående element i hans kunstnerskap. I de sosiale arenaene han skaper er målet å muliggjøre situasjoner der en sanselig og oppmerksom kontakt med omgivelsene kan oppstå. Ønsket er at flere skal bli mer fortrolige med de sosiale og fysiske omgivelsene og landskapet vi lever i, for dermed å skape økt forståelse, ydmykhet og aktsomhet.

Tankene og visjonene er globale, men de siste årene har hans arbeider i geografisk forstand vært lokale/regionale og kortreiste – ikke stort lenger enn sykkelavstand fra hans verksted.

Ordet miljø stammer fra fransk; milieu ‘midte’, av latin; medius ‘midtre, mellomst’, og fransk; lieu ‘sted’. Tanken er at både hånd og ånd erfarer og erkjenner den midtre delen (hjemmet eller hjertet) som utgangsstedet, for deretter gradvis gjennom erkjennelse å utforske og utprøve områdene og omgivelsene utenfor den midtre delen.

Grønn hagepleie

Det siste tiåret har Kristen Rønnevik jobbet både i tradisjonelle utstillings- og festivalsettinger og mer prosessorientert utenfor institusjonene, som i prosjektet Grønn Hagepleie, for å forsøke å bidra direkte til en dialog og tanker rundt disse emnene i folks hverdagsliv. Grønn Hagepleie er et prosessorientert kunstprosjekt i form av en helt miljøvennlig hagepleievirksomhet som Kristen Rønnevik startet i 2012. Dette er en utvidet del av hans kunstpraksis, hvor han pleier, gir omsorg og vedlikeholder hager og borettslag i sitt nærområde i Haugesund.

Grønn Hagepleie opererer uten bruk av kunstgjødsel, sprøytemidler, eller fossilt brensel. Kristen bruker kun manuelt eller elektrisk hageutstyr, og han frakter utstyret og seg selv mellom de ulike hagene på en lastesykkel. En viktig del av prosjektet er å fortelle kundene om hagens kretsløp og hvordan de ulike vekstene påvirker hverandre. Kristen snakker også om hvordan vi sanser og erfarer hagen og finner glede og mening i den. Han hjelper kundene med å holde orden i hagen med vennlighet, og med bevissthet om miljøet og naturens kretsløp. Han har så langt hatt mer enn 50 ulike kunder, og han har jobbet både med private hager og næringseiendommer.

Se video fra performancen Å være og å bedrive Grønn Hagepleie

Les mer om forfatternes klimaaksjon

Grønn Hagepleie v/Kristen Rønnevik er kunde i Cultura Bank

Et sanseverksted

Mennesker slapper av i grøntområde med tre i bakgrunnen

Deltakere i gruppen er fra et spredt mangfold av befolkningen. Dvs. flerkulturelle, eldre, unge, kvinner og menn, med ulik bakgrunn og erfaring.

Ut til kyst-tunet, Vibrandsøy – et sanseverksted, gir rom for fysisk aktivitet og naturopplevelse og stimulerer til fysisk aktivitet blant inaktive i et rolig bynært naturmiljø som er frakoblet støy.

Et sentralt moment er å skape og forvalte balanse i forhold til egen yteevne og å lytte til egen kapasitet. Dette vil si å skape ro hos seg selv gjennom bruk av god pust, og selvregulering mellom aktivitet og hvile.

Fokus er å dyrke forståelse og glede over naturmangfoldet i felleskap, og å bidra til en helhetlig forvaltning og skjøtsel av det grønne og sosiale miljøet. Et annet hovedmål er å skape et lavterskeltilbud som tilbyr grønne aktiviteter på Ut til kyst-tunet, Vibrandsøy. Gode voksenpersoner gir deltakerne tilkoblingen til seg selv, opplevelsen av å være betydningsfull og tid til samtale. Viktig er også ro og hvile, avstand til tidligere opplevelser, innflytelse over egne arbeidsoppgaver, ikke kjenne press, å bruke kroppen, mestring, felleskap, støtte og oppmuntring og å skape mening med sine egne hender.

Aktiviteter:

  • lære ulike pusteteknikker
  • iaktta havet, bølger og dønninger
  • bevege sin egen kropp med god tid og sin oppmerksomhet med tilstedeværelse og ro
  • iaktta fuglelivet
  • kutte gress med ljå og manuelle redskaper

Antall deltakere: 5 personer + en leder og en assistent

Et uthus vender hjem

Uthus i landlige omgivelser

Et uthus lar seg flytte på.

I 1860-årene sto et uthus på Utsira før det ble flyttet til Haugesund. Kristen Rønnevik har flyttet uthuset tilbake, hvor det får mulighet til å henvende seg til det offentlige fellesskapet på Utsira.

Del 1: Å erfare historie med hånden, i dialog med ånden – demontering av uthuset (april 2018, Haugesund)

Del 2: Monteringen av uthuset ble gjort av Kristen Rønnevik sammen med barn, ungdom og voksne på Utsira, som en workshop.

Uthuset er for øyas befolkning og de som besøker øya, og uthuset huser Pleiestasjon for Hvite sykler uten grenser – avd. Utsira.

Se video: Til fyret, Halvveis.