Nr. 2011/3
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Tema: Inkluderende økonomi

Av Henrik Platz

Publisert: 06/03/2011

Media forteller jevnlig om den økende ulikheten blant innbyggerne i de nordiske landene. Danmark inntar nå europeisk førsteplass når det gjelder voksende ulikhet i befolkningen. I Oslo blir et fåtall stadig rikere, mens tusenvis lever under fattigdomsgrensen.

Ulikheten truer vår fredelige sameksistens. Det er paradoksalt at et økende antall mennesker ekskluderes og lever i sosial og økonomisk nød, samtidig med at et fallende, men ofte stresset, antall mennesker skal holde de økonomiske hjulene i gang og høste fortjenesten. Globalt ser vi den samme tendensen. Formuene samles hos et fåtall av virksomheter og enkeltpersoner, mens fattigdommen og den sosiale nøden brer seg.

I den siste tiden har vi sett opptøyer i Hellas og England som reaksjoner på den voksende ulikheten. Et middel for å motvirke uroen kunne være et mer inkluderende samfunn. Hvorfor ikke la alle bidra med hver våre kvaliteter og det vi kan? Det høres kanskje litt naivt ut. Men alle mennesker har vel et eller annet å bidra med til fellesskapet? Og de aller fleste vil vel også bidra hvis de føler seg inkludert og respektert?

Heldigvis er det også positive krefter i gang. I dette nummeret av Pengevirke forteller vi fra et bredt spekter av disse initiativene blant kunder og sosiale innovatører. Det være seg i arbeidet med utviklingsland, frivillighet, integrering, inkludering og nye perspektiver på inntekts- og overskuddsfordeling. Forhåpentligvis kan artiklene være med på å gi inspirasjon til vårt fremtidige arbeid med å skape en mer inkluderende økonomi.