Nr. 2011/4
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Tema: Kreativitet og kultur

Jannike Østervold

Publisert: 24/03/2011

Kunst og kultur handler om å dele. Kunstneren, designeren, musikeren, forfatteren og skuespilleren øser av sine kreative kilder for å dele med oss.

Et kunstverk, en konsert, en teaterforestilling, en historie – de trenger alle et publikum, som kan se og høre og oppleve.Når våre basale behov for mat, søvn og trygghet er dekket, trenger vi noe som kan nære fantasien og følelsene, røre oss, skape glede og undring.

En spesiell takk til alle våre kreative kunder og gode venner av Merkur og Cultura Bank som har bidratt med tekst og bilder til dette bladet!