Nr. 2015/1
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Tema: Levende, fruktbar jord

Arne Øgaard

Publisert: 26/02/2015

Året 2015 er utpekt til FNs år for jordsmonn. Vi har derfor valgt dette nummeret av Pengevirke til å belyse noen viktige jordbruksinitiativ.

Det er snart vår og jeg forbereder meg til en ny sesong i kjøkkenhagen. Jorda ligger foreløpig mørk og stille, men snart velter det fram med grønne planter. Jord og planter utgjør tilsammen en levende organisme.

Ved godt stell og omtanke lar denne seg kultivere slik at jeg får fram matplanter med høy kvalitet. I det konvensjonelle jordbruket har moderne teknologi og gjødslingspraksis gjort det mulig å presse fram store plantemengder, men det er spørsmål om ikke dette på sikt både går ut over matkvaliteten og jordas egen fruktbarhet. Som på mange andre områder foretar vi storstilte eksperimenter med økologien og bærekraften.

Kortsiktige økonomiske interesser styrer utviklingen i større grad enn innsikt i jord og miljø. Matjorda er en organisme hvor humusdannende prosesser innebærer et komplekst samspill mellom blant annet mikroorganismer og meitemark. Vår innsikt er begrenset. Det er derfor viktig at det finnes mennesker som gir ekstra omsorg til matjorda og tenker langsiktig.