Nr. 2015/1
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Forbrukere går sammen

Publisert: 26/02/2015

Da franske Myriam Bouré flyttet til Norge, syntes hun det var vanskelig å få tak i økologiske varer. Det bestemte hun seg for å gjøre noe med.

Myriam Bouré har studert sosialt entreprenørskap og er brennende opptatt av samarbeidsøkonomi og bærekraftig utvikling.

Hun har tatt initiativet til å starte Kjøpelaget. Første fase er å etablere en nettbasert plattform der medlemmene kan bestille økologiske varer direkte fra produsentene som samlet gruppe.

For dette formål har de dannet Altifrem, en non-profit organisasjon som skal støtte iniativ for alternativ distribusjon. De implementerer en løsning med navn Open Food Network, som også er nominert til Ouishare Awards 2015 (gå inn å stem på dem!). Den langsiktige planen for Kjøpelaget er å åpne en medlemseid butikk i Oslo i 2017.

Bare medlemmer skal kunne handle gjennom nettplattformen og butikken. Tanken er at de skal bidra gjennom å kjøpe en andel og gjennom å jobbe frivillig noen timer i måneden. Ved å kutte mellomledd og med bidraget av frivillig arbeid oppnås rimelige priser på produkter av høy kvalitet.

På det første møtet som ble holdt i Oslo meldte hele 65 personer sin interesse for å bidra til prosjektet. Interesserte som har lyst til å hjelpe til med organisering, programmering, logistikk eller forretningsplan finner kontaktskjema på nettside.

Kjøpelagets nettsider

Altifrems nettsider

Open Food Networks nettsider