Nr. 2015/4
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Glade geiter på Ommang Gård
Glade geiter på Ommang. Foto: Veronica Samycia

Bli andelseier i en økologisk gård

Veronica Samycia

Publisert: 04/03/2015

Blant Culturas kunder er det flere økologiske og biologisk dynamiske gårder som driver med andelslandbruk etter litt forskjellige modeller, med forskjellige grad av medvirkning fra andelshaverne.

Øverland Andelslandbruk SA

Øverland Andelslandbruk SA ble etablert i 2006 som den første gården i Norge drevet som et andelslandbruk. Det dyrkes økologiske grønnsaker på 16 mål. Ved å kjøpe en andel i grønnsaksproduksjonen blir man andelshaver i Øverland Andelslandbruk SA. Andelslaget leier jorda av Norges Vel, som eier gården. På Øverland Andelslandbruk er det lagt opp til at andelshaverne er en aktiv del av dyrkningsprosessen og selve produksjonen, og du høster selv det du skal bruke. Det er for tiden venteliste for å komme med.

www.overlandel.no

 

Ommang Søndre

Ommang Søndre i Løten på Hedmarken er en biologisk dynamisk gård som driver med korn, grønnsaker og poteter, og de har dessuten geiter og kyr, høns og ender. De lager forskjellige ostetyper av ku- og geitemelk og selger også kjekjøtt, egg og honning. Ommang har drevet andelslandbruk siden 2008, med andelseiere både fra lokalområdet og området rundt Oslo. Varer kan hentes på gården eller på Bondens marked. Det arrangeres dager da andelseierne kan komme og gjøre dugnadsarbeid på gården. I 2016 varierer prisen på en andel fra 1500 til 4000 kroner, avhengig av hvilke varer du ønsker.
Foto øverst: Glade geiter på Ommang, Veronica Samycia

www.ommang-sondre.origo.no

 

Innhøsting på Hokholt gård. Foto: Stian Torstenson

Innhøsting på Hokholt gård. Foto: Stian Torstenson

Hokholt gård

Hokholt gård på Nesodden ble startet opp våren 2004 av Yanitsa Simeonova og Audun H. Bjerve. De både eier gården, bor der og driver andelslandbruket. Hokholt skiller seg derfor ut fra mange andre andelslandbruk som ofte har en kjernegruppe som leier jord. På Hokholt bidrar andelseierne på felles dugnader og kan høste grønnsaker fra avlingen på gården. Gården har 54 andelseiere og i 2015 kostet en andel 2 000 kr.

Følg Hokholtgaard på Facebook

 

Veflingstad gård

Veflingstad gård i Stange driver andelslandbruk uten plikter for andelshaverne. Du kjøper en andel og kommer og høster selv gjennom sesongen, etter hvert som poteter og grønnsaker er klare til å høstes. Du har ingen plikter, men er velkommen til å delta så mye du vil. Det dyrkes rundt 20 forskjellige grønnsaksorter i tillegg til røde, hvite og blå poteter. For kalenderåret 2015 kostet en andel 2 200 kroner.