Nr. 2023/2
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Livskvalitet

Gårdsdrift i pakt med naturen

Jannike Østervold

Publisert: 25/10/2023

Tore Jardar Wirgenes, som driver Virgenes andelsgård, er femte generasjons bonde. Gården er sertifisert økologisk og dyrkes etter regenerative metoder.

Regnerative metoder bygger opp jordsmonnet

Før Tore Jardar overtok var gården konvensjonelt drevet, med store maskiner, pløying, sprøyting og kunstgjødsel.

«Vi holder på å restaurere jorda ved hjelp av husdyra, fotosyntese og karbonkretsløp. Det har virkelig løsnet, vi har gode avlinger, som er helt på nivå med konvensjonelle avlinger, samtidig føler vi at vi gjør en forskjell, og at vi kan inspirere andre, både bønder og alle som er glad i mat, til å fortelle at det er en annen vei å gå enn den vi er lært opp til. Det gikk ikke opp for meg før jeg passerte 40 at det ikke bare handler om gården vår og økosystemet vårt.»

Grønt landskap og bred elv sett fra luften.

Virgenes andelsgård ligger like ved siden av Numedalslågen. Foto:Oddleiv Apneseth

Gården er på 275 daa, og ligger i Larvik kommune, like ved siden av Numedalslågen. Beliggenheten gjør at gården er utsatt for flom. På de nederste flom­utsatte områdene er det permanent dekke av gress. Der beiter dyrene etter et spesielt system, hvor kuer og høns daglig flyttes til nye områder. Gresset blir mat for ammekuer og høns og beitekyllinger, som får lov til å beite ute halve året. Først kommer kuene, som legger fra seg gjødsel. Så kommer fug­ler og sparker gjødselen utover. Saftig gress og protein fra innsekter gir gode egg. Flittige gårdsarbeidere er også gjessene, som sørger for å holde potet­åker og jordbær fri for ugress. Dette er positivt for både avling og karbonbinding, og jorda får en stor rotmasse, som fungerer som en svamp, som kan holde på vann når det er mye av det og gi det gradvis fra seg når det er tørke.

«Det er viktig at dyrene våre ikke bare handler om kjøtt, de har en viktig funksjon i økosystemet på gården», sier Tore Jardar.

Symbiose mellom laks og skjell

«Vi er en del av et større bilde. Vi har en elv som går rundt oss, den starter på Hardangervidda og ender ut i Oslofjorden. Ut i den elva renner det både jord, gjødsel, kloakk og dyregjødsel på et nivå som er mye verre enn før. I denne elva finner du en av verdens største bestander av elveperlemusling, den er der for å rense elva. 50 % av verdens bestand av disse muslingene er utenfor gården vår.»

Tore Jardar forteller at muslingbestanden er truet av forurensning og av at vannet reguleres altfor hardt til strøm, og han forteller videre om et helt spesielt samspill mellom muslingene og laksen.

 

«Numedalslågen er en vanvittig bra lakseelv. Alle vil at det skal være bra forhold for laksen, men få vet at embryoene til elveperlemuslingen fester seg i gjellene på laksen, der de skal være i et halvt år. Laks som har hatt denne lille elveperlemuslingen, takler lakselusa mye bedre enn annen laks. Det er interessant – da er det ikke parasitt, det er en symbiose. Har du ikke laksen så har du ikke skjellene, og har du ikke skjellene så har du ikke laksen. Det handler ikke bare om økosystemet mitt, det handler om rent vann i dalen. Det handler også om fjorden.»

To griser ute på et jordområde under blå himmel.

Foto: Scott Gilmour

Spis Oslofjorden ren

«Det er en økosystemtjeneste vi leverer når vi produserer mat», sier Tore Jardar. «Det er ikke flåsete ment, men du kan faktisk dyrke og spise Oslofjorden ren – det er et fokus som er litt under radaren ennå. Det er ikke bare miljøperspektivet, men gjør du dette rett, får du en vanvittig bra klimaeffekt, og vi er mye bedre rustet hvis det er tørke eller flom. Været har forandret seg. Det er ikke noe gjennomsnittsår lenger. Det er for vått, for tørt, for kaldt, for varmt. Det er der den regenerative delen er ganske avansert og lukker noen huller som kanskje finnes i det økologiske.»

Måling av vitalitet

Det blir for enkelt å bare måle CO2 i jordbruket. Virgenes gård blir også målt på vitalitet etter standard fra EOV (Ecologic Outcom Verification) fra Savory Institute.

«Vi er en av veldig få gårder som gjør en overvåking, vi blir sjekket hvert år – har den økologiske vitaliteten økt eller sunket? Det handler om større biodiversitet og større karbonfangst i det lokale økosystemet – det er spennende. Det er mange parametre – det handler om skorpen på jorden, telling av insekter, meitemarker, antall arter og mere.»

Mikroslakteri

På Virgenes finner du verdens minste slakteri, som ingen andre i Norge og nesten ingen andre i Norden har maken til. Slakteriet ble finansiert med 1/3 tilskudd fra Innovasjon Norge, 1/3 egenkapital og 1/3 samlet inn gjennom CutluraFlokk, Cultura Banks plattform for folkefinansiering.

«Det å slakte på gården er det nesten ingen som gjør lenger. Tanken er at vi skal kunne klare å bruke alt, ikke kaste høna, og at vi også produserer haner, så vi har noe helt ekstraordinært. Vi slakter om høsten. Det er nesten bare å plukke dem fra åkeren. Det er veldig bra for dyrevelferden.»

Høner som drikker vann

Hønene på Virgenes gård har morgenmøte.

Andelslandbruket

Andelslandbruket er en måte å dele risiko mellom bonde og medlem, som er vinn-vinn for begge parter. Siden det ikke er noe fordyrende mellomledd, kan denne formen for delingsøkonomi gjøre både at bonden får riktig betaling, og at andelseierne får mat av høy kvalitet rimeligere enn i butikken.

Foto: Tore Jardar Wirgenes

På Virgenes kan du kjøpe en andel av gårdens produksjon for ett kalenderår av gangen. De som ønsker det har anledning til å bidra med arbeid, men det er ingen betingelse. Gjennom å delta aktivt i arbeidet kan du lære teknikker som du kan bruke hjemme i din egen hage.

Lær om regenerativt landbruk

Gården tar imot praktikanter, som får praktisk erfaring med teknikkene som brukes på gården, og de tar også imot frivillige gjennom wwoof-programmet (Worldwide Opportunities on Organic Farms).

«Vi har mange gode studenter som kommer hit og er her ett år av gangen og virkelig også både utfordrer oss og bidrar med ting de har lært. Vi har et samarbeid med en internasjonal økologisk landbruksskole. Studenter derfra får lov til å komme hit og drive en gård sammen med oss. Det er vi stolte av. Vi dyrker ikke bare mat, men nye økologiske, regenerative bønder!»

En oppfordring til deg som konsument

Tore Jardar oppfordrer oss som forbrukere til å begynne å stille krav til maten vi kjøper.

«Vi må engasjere oss som forbrukere, borgere og nasjon – det er viktig å ha matjord i framtiden – vi skal dyrke mat i 1000 år til! Det vil påvirke produsentene hvis du som matkonsument stiller spørsmål og krav til butikken og bonden, Rekoringen eller andelslandbruket.»

Les mer på gårdens nettsider.

Les mer om måling av vitalitet på Savorys nettsider.

Tore Jardar Wirgenes er kunde i Cultura Bank

Se video fra Virgenes Andelsgård:

For å se dette innholdet er du nødt til å godta informasjonskapsler for følgende kategorier:
statistics, marketing.

 

For å se dette innholdet er du nødt til å godta informasjonskapsler for følgende kategorier:
statistics, marketing.