Nr. 2020/1
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Jordbrukslandskap med ulike vekster.
Hvem kan gjøre hva for klimaet?

Den praktiske løsningen på global oppvarming

Rolf Kevin, eier og daglig leder NBG AS / Regenerativt jordbruk på Virgenes gård. (Foto: Scott Gilmour)

Publisert: 27/03/2020

Naturen har selv løsningen: Bare en liten økning i effekten av fotosyntesen har mulighet til å redusere overskuddet av CO2 i atmosfæren!

Det meste av diskusjonen om hvordan verden skal unngå en temperaturøkning på over 1,5 grader, er konsentrert om hvordan utslipp av klimagasser til luft og vann skal reduseres. Selv de beste tiltakene klarer ikke å redusere utslipp utover 50 %. Selv om alle i hele verden iverksetter de beste tilgjengelige tiltakene på den meste effektive måten, vil CO2-nivået i atmosfæren fortsette å øke.

Problemet er at det allerede er for mye CO2 i atmosfæren og havet. Nivået nå er over 400 ppm (parts per million) CO2. NASA sier at nivået må ned til 350 ppm for at temperaturen ikke skal øke med mer enn 1,5 grader. Reduksjonen på 50 ppm tilsvarer 106 milliarder tonn CO2.

Heldigvis har naturen selv løsningen. Fotosyntesen, som holder liv i oss og alt annet liv på kloden, omsetter i løpet av ett år 123 milliarder tonn CO2. Vi forstår da at bare en liten økning i effekten av fotosyntesen har mulighet til å redusere overskuddet av CO2 i atmosfæren. Det er nettopp dette som ligger til grunn for det franske initiativet 4per1000, som FN har akseptert som et viktig klimatiltak. Det er også det en av verdens ledende klimaforskere, Dr. Rattan Lal, bygger på når han sier at bare en 2 % økning av karbon i dyrkingsjord vil dekke alt utslipp av veksthusgasser.

Løsningen blir da å utnytte naturens egne prosesser mer effektivt. Det er akkurat dette gårder som Virgenes, Thoreshaugen og andre gjør når de legger om driften til regenerativt landbruk. Det er det samme som skjer når du selv ikke klipper gresset ofte og kort, men lar gressbladene være lengre slik at fotosyntesen har mer areal å virke på.

Stiftelsen MSB – et spleiselag

MSB-prosjektet (Multinational Soil Building Project) og det største, vitenskapelig dokumenterte prosjektet i Norden, BERAS (Building Ecological Regnerativ Agriculture and Society) har gått sammen om å etablere Stiftelsen MSB. Stiftelsen har som mål å inspirere og hjelpe bønder i Norge og mange andre land over til kretsløpsjordbruk. Det vil vi gjøre med flere pilotbruk i hvert land, som kan utveksle kunnskap og praktiske erfaringer som mange andre bønder kan se og lære av.

Stiftelsen skal finansieres som et spleiselag mellom næringsliv, myndigheter, private donorer og deg og meg gjennom folkefinansiering. Vi har det første bidraget på 1 million NOK fra en industribedrift med røtter i landbruket. Når vi har mellom 5 og 7 millioner, vil Stiftelsen MSB bli registrert, og de første pilotgårdene i Norge, Armenia og Rwanda vil bli satt i gang.

Våre partnere i BERAS og Savory Nordic Hub har all den praktiske kunnskap og erfaring som skal til. Det kreves ingen ny forskning, selv om vi vil knytte følgeforskning til pilotgårdene for å dokumentere resultatene vitenskapelig. Greta Thunberg og andre unge etterlyser praktisk handling. Greta sier: Når huset brenner, griper du brannslangen. Stiftelsen MSB og pilotgårdene er vår brannslange.

Kontaktpersoner: Rolf Kevin og Jostein Hertwig